Tawhid (trosbekännelsen)

Adl (Gudomlig rättvisa)

Nobowwah (Profetskap)

Imamat (Islamiskt ledarskap)

Ma'ad (Domedagen)

Furo-e-Din (Religionens lärosatser)

Hälsa

Lärdom & kunskap

Etik & moral