Ingen ummah efter er

Den heliga Profeten(S) sade: "O människor! Sannerligen finns det ingen profet efter mig, inte heller någon ummah efter er (muslimer). Så ta hand om er dyrkan av Herren, genomför era fem ritualböner, fasta under den utsedda månaden (Ramadan), genomför pilgrimsfärden till Herrens Hus (Mecka), betala allmosorna av era rikedomar för att rengöra era själar och lyd de som har auktoriteten över er, så att ni kan få inträde till er Herrens Paradis." [Khesal al-Saduq, sid 152]