Samma som polyteism

Profeten(S) sade: ”Mutning är i verkligheten det samma som polyteism.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]