Den som bedrar sin muslimska broder

Den Heliga Profeten(S) sade: "…Och den som bedrar sin muslimska broder, kommer Gud ta bort rikedomarna (amwal) från hans levebröd (rezk) och förstöra hans livsuppehälle och lämna honom ensam." [Wasael al-Shia, vol. 17, s. 283]