Att handla i enlighet med sin kunskap

Profeten(S) sade: ”En (religiös) lärd som inte agerar i enlighet med sin kunskap är liksom en nisch som förser folk med ljus men bränner sig själv.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 21]