Den som omfamnar en kvinna

Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som omfamnar en kvinna som är otillåten för honom (Haram), kommer att fästas med en kedja av eld tillsammans med Shaytan och både kommer att slängas i Helvetet." [Man La Yahduruhul Faqih, vol. 4, s. 14]