Det finns ingen troende kvinna som ger hennes make ett glas vatten

Den Heliga Profeten(S) sade: "Det finns ingen troende (mo’min) kvinna som ger hennes make ett glas vatten utan att hon belönas med belöningar bättre än dyrkan under ett helt år, där hon fastar under dagarna och är vaken under nätterna." [Wasael al-Shia, vol. 20, s. 172]