Bönen och dess villkor

Förberedelse till bön
Bön eller salat inleds med att uttala avsikten eller “Niyyah”, vilket skall beskrivas längre fram.

1. Tider för de obligatoriska (fardh), fasta
Bönetiderna
I) Fajr (gryning) – före soluppgången, två rak’at
II) Dhuhr (middag) – efter middag, fyra rak’at
III) Asr (eftermiddag) – efter Dhuhr, fyra rak’at
IV) Maghreb (afton) – efter solnedgången, tre rak’at
V) Isha (kväll) – efter Maghreb om kvällen, fyra raktat

Enligt shiamuslimerna kan de fem bönestunderna fördelas på följande sätt: (I) Fajr- före soluppgången, (II & III) Dhuhr samt Asr- mellan middag och solnedgången, (IV & V) Maghreb samt Isha – mellan solnedgången och midnatt.

En salat som innehåller fyra rak’at avkortas till två rak’at när man är på resa och befinner sig längre bort ån 24 km från sin normala vistelseort, och inte avser att stanna mer än tio dagar på samma plats.

2. Plats och riktning för salat
Platsen skall vara (I) jämn, (II) ren och (III) ej olagligt eller obehörigt beträdd.

Riktning
“Qibla” avser riktningen mot Kaba som är helgedomen i staden Mecka. Då bönen förrättas skall den bedjandes ansikte vara vänt mot Qibla (i Sverige mot sydost).

På resa med tåg eller båt får riktningen avgöras ungefärligt vid bönens början.

3. Klädsel för salat
För mannen är beklädnad från midjan till knä obligatorisk, men helst bör hela kroppen vara fullt påklädd. För kvinnan är beklädnad från topp till tå obligatorisk med undantag för ansiktet från hårfästet till hakan och från öra till öra samt händerna från handleden.

4. Renlighet
Renlighet är påbjuden såväl för kropp som kläder. Därpå skall tvagning (Wudhu’) utföras.

Wudhu’
Med Wudhu’ avses att 1) ansiktet tvättas från hårfästet till hakan och från öra till öra två gånger, och 2) händerna tvättas, först höger hand från ovanför armbågen till fingertopparna, och därefter vänster hand på samma sätt, och 3) att stryka en gång från virveln i håret fram till hårfästet med höger hand och 4) från tåspetsarna till vristen på fötterna med respektive hand.

Det är brukligt och bäst att dessutom först tvätta händerna två gånger upp till handleden. Skölj därefter munnen och gurgla tre gånger. Tvätta sedan näsborrarna tre gånger. Tag sedan vatten i höger hand och uttala avsikten, “Niyhah”, innan du utför Wudhu’.

 

Niyyah
“Jag utför Wudhu’ för att avlägsna hadath (orenhet) och att göra min Salat lovlig (mohab), wadjeb qorbatan il-Allah”.

(Efter obligatorisk ghosl, reningsbad, är Wudhu’ inte nödvändig. Man är tvungen att uttala Niyyah innan man påbörjar (Wudhu’)

Hur reningsbadet (Ghosl) utförs
Efter att man tvättat kroppen ordentlige ren tvättas först huvud och hals och därefter kroppens högra sida nedanför huvudet, sedan dess vänstra sida. Ännu ett sätt att utföra Ghosl är att nedsänka hela kroppen en gång i en vattensamling på minst 537 liter eller att doppa sig fullständigt i rinnande vatten.

Ghosl eller reningsbad är påbjudet efter 1) sexuellt umgänge, 2) uttömning eller utgjutning av sädesvätska, 3) fullbordad menstruationsperiod och avskildhet, 4) beröring med en död människokropp.

Tayammum
Den som är sjuk eller inte har tillgång till vatten kan utföra Tayammum istället för Wudhu’ eller Ghosl. Tayammum (med Niyyah) utförs på följande sätt: Slå bägge handflatorna samtidigt mot ren, torr jord eller lera och stryk så handflatorna över pannan till nästippen, stryk därefter med vänster hand över högra handryggen och vice versa.

Salat – Böneritualen
Salat eller tidebön föregås av Azan, dvs. kallelse till Salat, men Azan är inte obligatorisk även om den vanligtvis läses.

Bön – Hur gör man?

Andra böner eller Salat

Fredagsbönen
Denna utgör två Rak’at. Den ersätter Dhuhr, Middagsbönen. Den läses alltid i församling. Om ingen församling hålls skall endast läsas som vid Dhuhr.

Eid-Böner
Dessa två böner infaller vid första Schawal efter månaden Ramadan respektive tionde Dhilhedj, tjugo dagar innan månaden Moharram. De båda högtiderna infaller med omkring två månader och tio dagars mellanrum. De går under namnet ‘Eid-ul-Fitr respektive ‘Eid-ul-Adhha. Dessa böner utförs i allmänhet i församling, men kan även hållas enskilt. Eid bönerna är inte obligatoriska.

Efter bönen för ‘Eid-ul-Adhha förrättas offer av get, får, ko eller kamel i Allahs namn. Offer är inte obligatoriskt.

Begravningsbönen
Detta är en bön som utförs vänd mot Kaaba, med den dödes kropp framför församlingen, för en muslim av varje sekt, efter begravningsreningen – en avskedsbön för den hädangångnes själ. Begravningsbönen har inte Roko’ eller Sadjda, och den läses stående, vanligtvis i församling.