Belöningens dag

Då varje kväll i den heliga månaden Ramadan avslutas med en Iftar – då man bryter fastan – så har den heliga månaden Ramadan också en Iftar – Eid al-Fitr. Eid al-Fitr är en dag där Allah(Swt) har valt dagen som en officiell Eid för alla troende. Detta kan förstås från Imam Sajjads(A) böner i sina åkallelser där han tar farväl av månaden Ramadan men även i Qunut under Eid bönen: ”Du har gjort den här dagen till en Eid för muslimerna.”[1] eller ”En Eid för de troende”[2] också.

 

En viktig sak att ha i åtanke är att Eid inte nödvändigtvis betyder glädje och lycka. I Imam Sajjads(A) Sahifa Sajjadiyyah så har konceptet med Eid al-Fitr refererats till som ”Eid och lycka”[3] och de två termerna ”Eid” och ”lycka” har nämnts separat i flera håll. Roten till ordet Eid i det arabiska språket kommer från ”Aad” och ”Uud” vilket betyder komma tillbaka och återvända. Termen kommer också från roten ”Ma’ad” och Allahs heliga namn ”Mu’eed”[4]. Från denna analogi kan man säga Han är Den som återvänder och tar tillbaka.

 

Eid är därför en tid av återsändning till Allah. Bland de ritualer som det finns för den här dagen så sägs det att när man lämnar huset för att delta i Eid bönen så ska man se det som en återfödelse från graven[5]. Denna handling påminner om Domedagen och dagen då man återvänder till Allah(Swt).

 

För de som fastade under månaden Ramadan kommer att återvända till Allah(Swt) på den här dagen och erhålla deras belöning från den Allsmäktige Herren. Därför kallas också natten mot Eid al-Fitr för ”Laylat al-Jawa’iz”[6] eller ”Yawm al-Jawa’iz”[7] vilket betyder att belöning har delats ut under natten mot Eid eller själva Eid dagen.

 

Den viktiga punkten här är att de som framgångsrikt genomförde deras plikt i denna heliga månad kommer att erhålla sin belöning likvärdigt. Med andra ord, de som fastade och dyrkade av rädsla för helvetet kommer att belönas genom att räddas från elden. De som gjorde det för att få tillträde till paradiset kommer att få tillträde till Paradiset.

 

Och de som dyrkade av kärlek och tacksamhet för den Allsmäktige Herren, prisat Honom för Hans välsignelser, deras återsändning kommer att vara till Allah(SWT) och de kommer att belönas med att vara älskade av Honom. Dessa människor kommer att ha nått den ultimata nivån av kärlek och bli Herrens älskade. Sådana människor kommer inte bara att räddas från helvetet, utan de kommer också att bli belönade med att uppnå det gudomliga paradiset, detta medan de har uppnått den ultimata nivån av kärlek.

 

Alla dessa tre grupper som nämnts har dyrkat Allah(SWT) under denna heliga månad; men varje grupp har sin egna belöning. Må Allah(Swt) belöna oss med samma belöning som Han skänker sina fromma tjänare.

 

(Ett urval från Ayatollah Javadi Amulis tal under Eid al-Fitr)

 

Fotnoter:
[1] Man-la-Yahzarahoo al-Faqih, vol. 1, s. 513
[2] Sahifa Sajjadiyah, åkallelse 45
[3] Sahifa Sajjadiyah, åkallelse 45
[4] Dua’ Jawshan al-Kabir, rad 73
[5] Sheikh Saduq’s Amaali, session 21, hadith 10, s. 100
[6] Sheikh Mufid’s Amaali, s. 232
[7] Usul Kafi, vol. 4, s. 168