Reflektion

Imam Ali(A) sade: ”Reflektion inbjuder en person till goda gärningar och handlingar.” [al-Kafi, vol. 2, s. 55]