Trångmål i dyrkans väg

I religionens kontext så är varje handling som medför Allahs(Swt) belåtenhet och orsakar själens närhet till Honom en handling som klassas som dyrkan. Men är all dyrkan snarlik i sitt värde?Dyrkan är obestridligen av olika typer. Vissa typer av handlingar är glädjande och behagliga i sin natur förutom det faktum att det kan vara dyrkan och lydnad gentemot Allah(Swt) så som att äta, sova och ingå äktenskap.Vissa andra handlingar är inte önskvärda i sin natur och drivs inte heller av instinkter, men de är ändå godkända av logiken och gemensamt bland de visa människorna, exempel på detta inkluderar att söka kunskap och hjälpa de fattiga. Sådana handlingar, när de genomförs som en dyrkan och görs med avsikten att uppnå Allahs(Swt) belåtenhet kan kombinera de två aspekterna av lydnad (Gudomligt gillande) såväl som visdom (logikens gillande).

Dessa två typer av handlingar är dyrkan, hur som helst kan ingen vara absolut säker på att hans avsikt för att genomföra sådana handlingar endast och endast är för Allahs(Swt) skull eller snarare att avsikten att lyda Allah(Swt) avvisas av hans visdom och begär.

I alla fall förutom dessa två typer av handlingar så beordrar Allah(Swt) ibland Sina tjänare att genomföra handlingar som varken är glädjande eller förståndigt fördelaktigt; sådana handlingar föredras varken av ens begär eller logik.

En forskning i historien avslöjar att Allah(Swt) har ibland föreskrivit sådana handlingar för specifika nationer. Till exempel kan man läsa om att när Bani Israel skickade en armé som rörde sig mot slagfältet i Allahs(Swt) väg, under ledning av Saul (Talut), så nådde de en flod och där beordrades de att inte dricka av vattnet i floden, trots det faktum att de var utmattade och törstiga[1].

Ett annat exempel är en grupp fiskare bland Israels barn som levde nära kusten. De beordrades av Allah(Swt) att avstå från att fiska under lördagar. Detta trots att via Allahs(Swt) order så dök många fiskar upp vid landområdet varje lördag, sedan försvann de till nästa lördag då de dök upp igen[2].

Vi vet alla att den Barmhärtige Herren(Swt) inte vill utsätta Sina tjänare för svårigheter och inte heller önskar Han beröva dem från Sina välsignelser. Så vad är syftet med att Han ger sådana befallningar då?

Genom att utforska verserna i den heliga Koranen så blir det tydligt att Allahs(Swt) syfte för sådana befallningar är utvärdering av mänsklighetens lydnad och för att avslöja om vad de hävdar när det gäller lydnad till Allah på deras tungor matchar deras handlingar.

Alla gifter sig och söker kunskap; de flesta människor hjälper de fattiga men så länge begär och berömmelse är involverade, så är det inte lätt att urskilja mellan de som handlar baserat på begär och den som verkligen är lydig gentemot Allah(Swt) och föredrar Hans befallningar över andra förmåner.

När ett test är svårt och förvirrande, så förser den möjligheten att öka ärlighetens och underkastandets nivåer så att man kan erhålla närhet gentemot Herren genom att bekämpa de världsliga begären och kontrollera den världsliga dimensionen av logik.

För många år sedan prövades Abraham (A) och Ismael (A), med ett extremt svårt prov, av den Barmhärtige Herren (Swt), då de var två av Hans ärliga tjänare. Denna prövning var av sådan natur att varken ens begär eller logik kan hantera det. I sådana fall är det endast kärleken till Skaparen och tillgivenheten mot Herren som kan rädda en från att ramla ner i förgörelsens dal och rädda honom från tvekan och tvivlets fällor.

Muslimer återupprättar minnet av denna fantastiska händelse som var manifestationen av sann underkastelse och en ultimat lydnad till Allah (Swt). Dagen som firas har Allah deklererat som eid [3], då det är en dag där Satans flagga hissas ner och den Nåderikes (Swt) flagga hissas upp. En sådan dag är värd att firas.

(Ovan sektion är ett axplock från ”Hajj, perfektionens plan” av Ayatullah Seyyed Mohammad Zia’ABadi (med vissa tillägg)).

Fotnoter:

[1] Den heliga Koranen 2:249
[2] Den heliga Koranen 7:163
[3] I Eid al-Adha bönen reciterar vi följande: ”Jag ber Dig i namnet av den här dagen som Du har gjort till en Eid för muslimerna…”