Att uppvisa arrogans (takabor)

Imam Ali(A) sade: ”Att uppvisa arrogans (takabor) mot arroganta (motekaber) personer är ödmjukhet (tawatho’) i sig.” [Nahj ol-Balagha, vol. 20, s. 298]