Tyrann

Profeten(S) sade: ”O människor! Den som ser en aggressiv tyrann, som gör tillåtet det som Gud förbjudit; bryter gudomliga lagar; motsätter sig de profetiska traditionerna; förtrycker de gudsdyrkande, men inte erkänner sitt motstånd till Gud i ord eller i gärning; kommer sannerligen Allah(SWT) placera en sådan tyrann i Helvetet där han förtjänar det." [Maqtal Khawarazmi , vol. 1 , s. 234]