Samlag med sin alkoholdrickande

Imam Sadiq(A) sade: ”Den kvinna som utför samlag med sin alkoholdrickande man har begått fel så många gånger som antalet befintliga stjärnor i himlen. Barnet som förekommer av denna man är orent och ont. Gud accepterar ingen ånger av henne tills maken dör eller de skiljer sig från varandra.” [Laali al-Akhbar, s. 267]