Islam

”Har du fullt förstått vad Islam är?”

Sannerligen är det en religion baserad på sanning.
Det är en sådan lärorik fontän att flera bäckar av visdom och kunskap strömmar från den.
Det är ett sådant ljus att en mångfald av ljus tänds av den.
Det är en ädel fackla som lyser upp Guds väg.
Det är en sådan uppsättning principer och tro att den behagar alla sökare av sanning och verklighet.
Ni ska veta!
Att Gud har gjort Islam den mest sublima väg att uppnå Hans suveräna välbehag och bästa sättet att nå Hans lydnad.
Han har gynnat den med
ädla föreskrifter,
upphöjda principer,
oemotsäglig visdom,
obestridliga argument
och obestridd överlägsenhet.
Det är upp till dig att bevara eminensen och värdigheten given till den av Herren,
Att följa den ärligt,
Att handla rättvist mot dess trosartiklar,
Att underförstått lyda dess lärosatser,
Och ge den dess rätta plats i era liv!”

(Imam Ali(A), Nahjul Balagha.)