”En tygel av eld…”

Profeten(S) sade: ”En tygel av eld kommer att fästas runt munnen på den som kvarhåller sin kunskap när denne tillfrågas att erbjuda den.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 13]