10 saker som leder till paradiset

Imam Baqir(A) sade: ”Det finns 10 saker som leder en person till Paradiset om denne har med sig dessa vid mötet med Gud:

1. Vittna om att det inte finns någon gudom vid sidan av Allah(SWT).
2. Och att Mohammad(S) är Hans Profet.
3. Erkänna vad som kommit ner till Profeten(S) från Allah(SWT) (dvs. Koranen).
4. Upprätta regelbundna böner.
5. Skänka allmosor.
6. Fasta under månaden Ramadan.
7. Genomföra vallfärden till Mecka.
8. Att visa vänlighet mot de troende.
9. Att avskilja sig från Guds fiender.
10. Och avstå från rusdrycker (alkohol)

[Khesal al-Saduq, s. 432]