Category Archives: Imam Mahdi(AJ)

Barmhärtighetens Profet

Nog om barmhärtighetens Profet När Gud nedsände i Sin heliga ed Att: höj inte era röster över Min Profet och tala med respekt för att inte falla ned Dagen därpå när nyheten spred Nu Profetens röst var höjd i tonen med Hans följe förvånade och frågan den led: Hur kom det sig att ni talar […]

Hur länge ska vi vänta?

[23:99] [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet], Det var en man som besöktes av dödens ängel. Ängeln talade om för mannen att det var dags för honom att lämna denna jord. Mannen […]

Är slaveritiden över?

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?… När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? […]

Med wilaya till sista bloddroppe

Kommande dagar är egentligen visdomsdagar för oss shia. Under dessa dagar påminns vi om den höga positionen och det höga värdet som en Imam ska ha i vårt liv. Denna gudomliga ställning bevisades och bekräftades med handling till oss shia, via världens kvinnors mästarinna(A). Hurså?… Ja, positionen av en felfri Imam, Guds ställföreträdare, är så […]

Lätt att följa med vågen?!

Många av oss följer alla sorters mode och trender utan att tänka på om de är tillåtna eller inte. Oftast missar vi även granska grundtanken eller tron bakom dessa trender. Exempel på någon av dessa trender, som många av oss unga troende följer, är att ha på sig ringar på långfingret, pekfingret och tummen. De […]

Fyll din ensamhet

Ibland i djupet av ens ensamhet upplever man viljan av en speciell närhet. En närhet som så småningom ska fylla den djupa ensamheten. Kanske är denna djupa ensamhet till för denna närhet, och denna närhet till för en förändring. En förändring som ska ta en från jorden till himlen och fylla all tomhet med gudomlig […]