Barmhärtighetens Profet

Nog om barmhärtighetens Profet
När Gud nedsände i Sin heliga ed
Att: höj inte era röster över Min Profet
och tala med respekt för att inte falla ned

Dagen därpå när nyheten spred
Nu Profetens röst var höjd i tonen med

Hans följe förvånade och frågan den led:
Hur kom det sig att ni talar med högre röst nu med

Och så svarade barmhärtighetens Profet
Min röst är höjd från då versen sändes ned
Så ni inte omfattas i den och faller ned

Och så, Profetens barmhärtighet i världen spred!