Med wilaya till sista bloddroppe

Kommande dagar är egentligen visdomsdagar för oss shia. Under dessa dagar påminns vi om den höga positionen och det höga värdet som en Imam ska ha i vårt liv. Denna gudomliga ställning bevisades och bekräftades med handling till oss shia, via världens kvinnors mästarinna(A).

Hurså?…

Ja, positionen av en felfri Imam, Guds ställföreträdare, är så hög att den till och med leder Profetens(S) ögonsten, Fatima Zahra(A), som själv är världens kvinnors mästarinna, till att offra sig själv. Fatima Zahra(A) väljer att gå och ställa sig bakom dörren och utstå skadan endast för att skydda Guds ställföreträdare.

Trots hennes höga position ger hon all kraft hon har för att inte låta dörren öppnas så skadan inte tillkommer hennes tids Imam(A)…

Kan vi verkligen inse vad för position Imamat egentligen har för att världens mästarinna personligen ska försvara den?!

Kan vi inse budskapet med hennes handling och vad som krävs av oss och vår plikt gentemot vår tids Imam(AJ) klarare framför oss?