Tag Archives: Imam Mahdi

Är slaveritiden över?

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?… När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? […]

Hur vägleder han oss?

Flera exempel har tidigare föregåtts i historien, där den tolfte Imamen, Imam Mahdi(Aj) har väglett och hjälpt sina anhängare: En gång i tiden levde en stor mujtahid (lärd) vid namnet Allamah Majlisi(RA). En dag frågades denne mujtahid vad han skulle göra med en gravids kvinnas kropp, som hade dött. Skulle den döda kvinnan begravas såsom […]