Tänk om vi kunde se…

Tänk om vi kunde se

Tänk om slöjorna framför våra hjärtans ögon förvinner och vi kunde se

Tänk om vi kunde se verkligheten såsom det på domedagen kommer att ske
Tänk om vi såg hur arroganta vi är och att röken gör oss blind

Tänk om vi kunde se hur vi själva sätter oss i centrum och stänger hjärtats grind

 

Tänk om vi kunde se hur någons hjärta blöder varje gång vi sårar andra

Tänk om vi kunde se hur vi skadar andras anseende, som är heligare än blod, varje gång vi i baktalandets stig vandra

Tänk om vi kunde se hur vår avund får oss bort från Guds närhet, vem kan vi sen klandra?

 

Tänk om vi kunde se vad vi har, istället för det vi inte har av det jordliga

Tänk om vi kunde se alla oräkneliga välsignelser gud har gett oss för att stiga

 

Tänk om vi i Karbalas öken kunde se Hosseins(A) ensamhet

Tänk om vi kunde se vår mästares(AJ) i Hossein(A) som en asket

 

Tänk om vi kunde se välsignelsen av Ahl al-Bait(A) och hur de är det mest värdefullaste vi har, mer dyrbara än diamanter…

Tänk om vi kunde se hur vi låter dessa diamanter falla mellan våra fingrar medan vår blick är fäst vid världens kanter…