Ensam Imam(AJ) – till när?

En dag som denna skärrade aggets och förtrycktes gift vår älskade Imams(A) lever. Imam Jawad(A), ensam, utan en syster eller en bror vid sin sida, utan någon vid sin sida, förgiftad av sin egen fru lik hans farfader Imam Hassan(A), med en dricka som hon räckte honom till iftar.

När giftet sved och skar i hans bröst och törsten brände, bad han om åtminstone lite vatten. Men agget hade slukat hjärtat av Bani Abbas(LA) dotter lik hennes släkte. Istället stängde hon igen dörrarna och lämnade Imamen(A) ensam i rummet. Hon tillät inte någon gå in och lät sina tjänare tjuta med glädjeskri för att Imamens(A) svidande rop inte skulle höras; ignorant om att hans röst nådde himlen.

Efter Imamens(A) martyrskap fortsatte agget och hans kropp lämnades under Bagdads brännande sol i tre dagar lik hans farfader Imam Hossein(A). Det enda som skyddade hans välsignade kropp var fåglarnas vingar. Fåglar som kände mer av detta hushåll.

Det ovanliga flockandet av fåglar på taket av Imam Jawads(A) hus fångade uppmärksamheten av de spridda följeslagarna. Till slut sökte dem upp sin Imam(A) och förstod att de hade förlorat honom. Efter tre dagar begravdes Imamens(A) välsignade kropp med respekt.

Vår tids Imam(AJ) är vid liv. Han är Guds sista sparade Hujja. Det som hände hans förfäder får inte hända honom. Han behöver omges av starka, stabila och troende följe som skyddar honom och är beredda att lämna allt och ge sitt liv för honom utan minsta tvekan eller vacklande. Är vi dessa följe? När vi ber för påskyndandet av Imamens(AJ) ankomst, ser vi också till att ställa oss upp för att skydda honom?

Väntan på Imams(AJ) faraj är inte något som händer SEN, när han kommer. Det händer IDAG och varje dag. Varje dag väljer jag att stå på min Imams(AJ) sida med mina val, beslut och handlingar. Så, hur nära faraj är vi syskon?

 

Salla Allah alayk ya Rassol Allah ya Mohammad(S) och över din ätt och det förtryck dem fått utsåt

Salla Allah alayk ya Imam Jawad(A) ya gharib och över din far och farfar

Salla Allah alayk ya Imam Ali(A) den mest förtryckta
Salla Allah alayki ya Fatima Zahra(A)
Salla Allah alayk ya Imam Hassan(A)
Salla Allah akayk ya Imam Hossein(A) som lik din dag inte finns

Salla Allah alayk ya Imam Mahdi(AJ) och över ditt hjärta och vad det får tåla till nu – hur länge till ska du få ha tålamod med oss?!