Category Archives: Återkomsten

Är slaveritiden över?

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?… När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? […]

Återkomsten del 6

Seyyed Ali Mohammad och återberättelser om Fastställandet av tiden för återkomsten Följande återberättelser framgår också i kommentarerna till surah al-Kawthar: Abu Basir rapporterade att han frågade Imam Sadiq(A): ”Må mitt liv vara ett offer för dig! När kommer Qaim,(framträdaren) att framträda?” Han svarade: ”O Abu Mohammad, vi Ahl al-Bait(A) kan inte fastställa tidpunkten för hans […]

Återkomsten del 5

Mahdi och upphävandet av förordningarna Dr Fahimi: Om jag minns rätt har du tidigare sagt att Imam Mahdi(AJ) inte är lagstiftare, och inte heller är han upphävare av förordningar. Detta uttalande stämmer inte överens med innehållet i följande återberättelse: Imam Sadiq(A) sade: ”När Qaim, (framträdaren) från Profeten Mohammads(S) familj framträder skall han döma mellan människor […]

Återkomsten del 4

Profeternas seger Dr Jalali: Av all denna beskrivning och överlägsenhet som nämnts om den tolfte Imamen, Imam Mahdi(AJ) i återberättelserna, kan det verka som att han är mer överlägsen än alla profeterna(A), inklusive Islams Profet(S). Trots allt, lyckades ingen av dem reformera samhället, inrätta en världs-regering som bygger på Guds enhet, implementera den gudomliga förordningen […]

Återkomsten del 3

Imam Mahdis(AJ) försvar Dr Jalali: Jag har hört att Imamen(AJ) kommer att framträda med ett svärd. Detta är något som inte verkar stämma då människan så här långt lyckats framställt och upptäckt diverse typer av vapen som kan användas på slagfältet. Kärn- och massförstörelsevapen är av det senare tillskottet till mänsklighetens vapenarsenaler. Med användningen av […]

Återkomsten del 2

Mötet inleddes ännu en gång omgående hemma hos Dr Jalali. Det var verkligen glädjande att få svar på alla dessa frågor som tagits upp kring ämnet ”den tolfte Imamen”(AJ), allt som diskuterats och kritiskt analyserats i det tidigare mötet. Nästa viktiga fråga som skulle behandlas var ödet för andra människor under Imam Mahdis(AJ) regering. Kommer […]

Återkomsten del 1

Tecknen på Imam Mahdis(AJ) framkomst, zohoor Mötet inleddes omedelbart vid 8 tiden på kvällen i Dr Jalalis bostad. Han inledde också mötet med att ställa den första frågan. Dr Jalali: Mr Hoshyar kan ni vara vänlig och berätta för oss, hur kommer befälens Mästare [Imam Mahdi(AJ)] att uppenbara sig? Mr Hoshyar: Genom att studera de […]

Hur kommer Imamen(AJ) uppnå framgång och seger över världens stormakter?

I en tid då världens ledare är upptagna med framställning av massförstörelsevapen, och bara tänker på att utöka sina territorier och makt med krig och andra militära ingripanden, kommer vi inte få uppleva några tecken på fred och lugn i världen. Världen kommer istället att fortsätta pyra från krigselden och orättvisor. Dessa omständigheter kommer att […]

Den slutgiltiga segern

Tanken om den slutliga segern för rättfärdighetens, fridens och rättvisans styrkor över de onda, förtryckande och tyranniska styrkorna; om den globala spridningen av den Islamiska tron; den fullständiga och allsidiga etableringen av höga mänskliga värden; bildandet av ett utopiskt och ett perfekt samhälle och slutligen utförandet av dessa ideal i händerna på en helig och […]

Imam(AJ) i heliga Koranen

1. Surah al Imran, vers 200“Troende! Uthärda allt – ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.” [Surah al-Imran, 3:200]Hafiz Qanduzi Hanafi citerar Imam Baqir(A) sägandes följande angående den ovanstående Koranversen: “Ha tålamod gällande […]