Hur länge ska vi vänta?

[23:99] [DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: ”Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet],

Det var en man som besöktes av dödens ängel. Ängeln talade om för mannen att det var dags för honom att lämna denna jord. Mannen svarade med att det inte var rättvist då han inte blivit varnad. Ängeln gick med på detta och kom tillbaka flera år senare. Mannen svarade återigen att han inte hade blivit varnad. Ängeln sa då att mannen hade fått hur många tecken som helst. Han hade åldrats, hans barn hade blivit äldre, hans vänner hade gått bort, hur många fler tecken vill du ha?

Om vi tänker efter så får vi tecken av Allah(SWT) konstant som påminner oss om döden. Vi drabbas av svårigheter, olyckor, sjukdomar, nära och kära försvinner osv. Vi har då valet att se dessa tecken, skapa en ändring inom oss som är beständig eller att ignorera och fortsätta livet som vi har gjort. Oftast ignorerar vi dessa tecken eller så inser vi hur nära döden är men bara en kort stund. Ju fler gånger vi väljer att ignorera desto svårare kommer det bli att skapa en förändring inom oss.

Vad ska egentligen krävas för att vi ska ändra på oss?