Category Archives: Väntan

Är slaveritiden över?

Vissa påstår att en hjälte som har kunnat stå inför hundratals, om inte tusentals trupper, och vända om hela utfallet med en svärd eller även ord tillhör endast dåtiden. Men hur sant är detta?… När jag tänker på 1900-talets mest inflytelserika man tänker jag på Imam Khomeini(RA). Men var han den enda i sitt slag i världen? […]

Tålamodets era

”O ni otåliga! Allah(Swt) kommer inte att skynda i frågan om Imam Mahdis(AJ) återkomst på grund av människans brådska och rusning…” Att tro på en frälsare och hans uppdrag för att lösa mänsklighetens frågor är ett accepterat koncept inom alla gudomliga religoner och mänskligheten har länge väntat på att detta mål skall uppfyllas. Denna dagordning […]

Bön för påskyndandet av återkomsten

En av Imam Mahdis(AJ) råd till sina efterföljare är att be för påskyndandet av återkomsten eftersom denna bön är nyckeln till lösningen av diverse problem.(1)  Baserad på återberättelser från de felfria Imamerna(A) så är 15:e Sha’ban natten en av årets mest utmärkande nätter. Således är det väldigt rekommenderat att söka förlåtelse hos Allah(Swt) och be […]

Hur vägleder han(AJ) oss?

Flera exempel har tidigare föregåtts i historien, där den tolfte Imamen, Imam Mahdi(Aj) har väglett och hjälpt sina anhängare: En gång i tiden levde en stor mujtahid (lärd) vid namnet Allamah Majlisi(RA). En dag frågades denne mujtahid vad han skulle göra med en gravids kvinnas kropp, som hade dött. Skulle den döda kvinnan begravas såsom […]

De väntande personernas plikter

Imam Sajjad(A) sade: ”Den som förblir ståndaktig i sin tro angående vårt förmyndarskap (Wilayah) under Imam Mahdis fördöljande kommer Allah att föreskriva honom tusen martyrers belöning som har stridit i Badr och Hunain krigen (tillsammans med Profeten(S))”  (“M’ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ)”, Vol. 3, s. 197)   Profeten(S) sade: ”Be Allah om Hans välsignelser och frikostighet […]

Imamens(AJ) fiender kommer att förgöra sig själva

Det allmänna tillståndet i denna värld, framstegen inom farliga vetenskapliga upptäckter och kapprustningen mellan väst och östnationer, i tillägg till en generell nedgång av humanitet medför antagandet att supermakterna, inkluderat judar och kristna, kommer att engagera sig i fientliga aktiviteter mot varandra, och således förgöra en majoritet av jordens befolkning genom användandet av förintelsevapen. En […]

Filosofin bakom fördröjandet av återkomsten genom närvaron av villkor

Fråga:Under historiens gång, stöter vi ibland på villkor och möjligheter genom vilka det kan antas att de nödvändiga kraven för återkomsten är närvarande, såsom till exempel människors mottaglighet till religion, uppoffring i Islams väg, att ge sina liv genom martyrskap, osv., till en sådan grad att det verkar som om det istället för 313 personer, […]

Manipulerandet av folkets tro

Dessa är namnen på de personerna i Islams tidiga historia som påstods vara Imam Mahdi(AJ). Ett antal okunniga människor accepterade dessa påståenden och betraktade dem som den utlovade Imam Mahdi(AJ). Emellertid har de flesta av dessa grupper försvunnit och det återstår inget mer än vad som finns nämnt i historieböckerna. Sedan dess har ett antal […]