Category Archives: Utmärkande egenskaper Imam Rida(A)

Imam Ridha(A) och ödmjukhet

En gäst fortsatte en gång att underhålla Imam Ridha(A) under en del av natten. När lampans ljus började försvagas sträckte gästen sin hand för att åtgärda detta, men Imam Ridha(A) hindrade honom och åtgärdade det snabbt själv, sägandes, ”Vi är människor som inte tillåter våra gäster att betjäna sig själva.” nämner att Imam Ridha(A) en […]

Varför utrustade Allah(SWT) varje profet med olika mirakel?

Imam Ridha(A) har sagt: ”Visdom är människans vän, och okunnighet är dennes fiende”[1]. Ibn Sikkit, en stor litterär lärd av sin era, frågade en gång Imam Ridha(A): ”Varför utrustade Allah(SWT) varje profet med olika mirakel? Han skickade Moses(A) med mirakel såsom staven som blev till en orm och den upplysta handen, Jesus(A) med förmågan att […]

Imamens(A) egenskaper

Många historiker nämner att Imam Ridha(A) var brun eller mörkbrun till utseendet. Imamen(A) var av normal längd och liknade sin förfader Mohammad(S), Allah’s(SWT) Profet. Imam Ridha(A) liknade sin förfader i hans karaktärsdrag och var lik Profeten(S) i hans förnäma moraliska egenskaper, vilka skiljde honom från andra profeter. Källor: Akhbar al-Diwal.Al-Shaykhani al-Qadiri, al-Sirat al-Sawi fi Manaqib Al […]

Vänlighetens solsken

”Han var aldrig verbalt vulgär mot någon. Han avbröt aldrig någon och väntade alltid på att man skulle sluta prata. Han vägrade aldrig att tillfredsställa andras behov som han var kapabel till att tillfredsställa. Han sträckte aldrig ut sina ben framför någon, han lutade sig inte heller bakåt framför någon. Jag såg honom aldrig klandra […]

Ett oförglömligt råd

Abu Saalt Hirawi var en av de närmaste följeslagarna till Imam Ridha(A). Han återberättar att han fick höra följande en dag från Imam Ridha(A): Allah den Allsmäktige(Swt) skickade en uppenbarelse till en av Hans sändebud om att denne nästkommande morgon skulle äta det första ting som han såg, gömma det andra, acceptera den tredje och […]

Besvara min åkallelse

Ahmad Ibn Mohammad Ibn Abi Nasr bad till Gud om att uppfylla ett önskemål han hade precis som många andra men hans böner verkade inte komma att besvaras. Sakta men säkert började han tvivla på Allah(SWT) och Hans barmhärtighet. Känslan av oro och förtvivlan började ta över. Han bestämde sig för att rådgöra med Imam […]

Barmhärtighet som vana

Tyvärr har dynastierna, så som Umayyaderna, Abbassiderna, ottomanerna i Turkiet och dagens wahhabier, som styrt under vad de kallar för islam, visat en mörk bild av Islam och banat vägen för andra att tillskriva detta Islam. Dessa administrationer, som bar titeln ”islamisk”, inte bara undvek att förlåta den skyldige, faktum är att de förtryckte de […]

Främlingen i Toos

De’bel Khaza’ee nådde Marv och kom för att träffa Imam Ridha(A). Han sade till Imamen(A) med full entusiasm: O Profetens son! Jag har skrivit en dikt till dig och jag har svurit att inte recitera det för någon innan den når dig.” Imam Ridha(A) sade: ”Läs De’bel”. De’bel började att recitera dikten tills han kom […]