Vänlighetens solsken

”Han var aldrig verbalt vulgär mot någon. Han avbröt aldrig någon och väntade alltid på att man skulle sluta prata. Han vägrade aldrig att tillfredsställa andras behov som han var kapabel till att tillfredsställa. Han sträckte aldrig ut sina ben framför någon, han lutade sig inte heller bakåt framför någon. Jag såg honom aldrig klandra sina tjänare. Han gapskrattade aldrig, snarare log han lätt. Om någon hävdar att de har träffat någon som är lika ståtlig som honom, så tro inte på det”[1].

Dessa ord kommer från Abraham Ibn Abbas Souli vad gäller Imam Ridhas(A) sociala uppträdande; denna Imam vars mänsklighet och generositet var unik. Han praktiserade likhet och rättvisa bland människorna genom hans ödmjuka uppträdande och han ansträngde sig för att lyfta människornas status.

Ibn Shahr Ashub återberättar följande i sin bok ”Manaqib”: ”En dag trädde Imam Ridha(A) in i en allmän dusch. En man som inte kände igen Imam(A) bad honom massera hans rygg. Så Imam Ridha(A) började skubba hans rygg. När folk påtalade för mannen att den som gav honom masserade honom var Imam Ridha(A) så blev han så plågad att han frågade Imam Ridha(A) om förlåtelse; ändå fortsatte Imam Ridha(A) att massera mannen samtidigt som han lugnade ner honom”[2].

Yasir som var en av Imam Ridhas(A) tjänare återberättar följande: ”Imam Ridhas(A) sed var som sådan att varje gång han hade lite fritid så samlade han alla sina tjänare, både de gamla och de unga, och talade till dem då han var vänskaplig och en förtrogen vän till dem. När han satte sig ner för att äta så bjöd han alla tjänare oavsett om de var unga eller gamla att sitta ner vid samma bordsduk och äta med honom[3]. Han motsatte sig de som klandrade Imamen(A) för att inte ha en separat plats för sina tjänare genom att säga: ”Vår Herre är densamma, våra föräldrar är densamma (syftande på Profeten Adam(A) och hans fru Eva(A)); och Allah(SWT) kommer att belöna baserad på handlingarna” (Den heliga Koranen 49:13).

Imam Ridhas(A) sociala uppträdande skildrar exempel på den mänskliga moralen i Islam. Vad gäller sociala rättigheter och mänsklig adelskap så avvisar Imam Ridha(A) varje form av sociala nivåer eller personlig företräde i samhället. Han betonar mänsklig adelskap för att rädda mänskligheten från varje form av sociala planer. I enlighet med Islam ansåg han det enda kriteriet för företräde vara lydnad till Allah(SWT), som den heliga Koranen säger: ”Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast.” (Den heliga Koranen 49:13)


(Ovan är ett axplock från ”En analys av Imam Ridhas(A) liv” skriven av Mohammad Jawad Fadlullah (med vissa förändringar)).

Fotnoter:
[1]. Uyun Akhbar al-Ridha, vol 2, kap 44, hadith 7
[2]. Manaqib Aal Abi-Talib, vol 4, s 362
[3]. Uyun Akhbar al-Ridha, vol 2, kap 40, hadith 23