Ett oförglömligt råd

Abu Saalt Hirawi var en av de närmaste följeslagarna till Imam Ridha(A). Han återberättar att han fick höra följande en dag från Imam Ridha(A):

Allah den Allsmäktige(Swt) skickade en uppenbarelse till en av Hans sändebud om att denne nästkommande morgon skulle äta det första ting som han såg, gömma det andra, acceptera den tredje och fly från det sista.

Sändebudet började röra på sig nästa morgon; han såg ett stort svart berg på sin väg. Han stannade och sade: ”Min Herre bad mig att äta detta ting (medan han var förvånad över en sådan befallning). Min Herre befaller mig endast om vad som är möjligt för mig.” Han började röra sig mot berget för att äta det. Ju närmare berget han kom desto mindre blev det. Han kom så nära tills berget hade blivit lika stort som matsked; han åt det och det var godare än någon annan mat.

Han fortsatte sedan och fann burk med guld och sade: ”Min Herre bad mig att gömma denna.” Han grävde ett hål och lade burken i hålet; sedan täckte han det med jord och rörde sig vidare. När han tittade bakåt så såg han att burken med guld var på marken och fullt synlig. Han sade: ”Jag gjorde vad min Herre befallde mig att göra.”

Han fortsatte på sin stig och såg en fågel som jagades av en örn. Fågeln började flyga runt sändebudet. Han sade till sig själv: ”Min Herre har befallt mig att acceptera denna.” Så han öppnade ärm och fågeln trädde in i hans ärm….

Sändebudet fortsatte på sin stig. Han nådde ett stinkande lik fyllt med maskar. Han sade: ”Min Herre beordrade mig att fly från detta” och så lämnade han omedelbart platsen.

Han drömde senare en dröm där han fick höra: ”Du har gjort det som du blev befallen att göra. Vet du vad de är?”

Han sade: ”Nej”.

Han fick veta följande: ”Berget var en symbol för ilska. När någon blir arg så är han oförmögen att se sig själv då ilskans storhet styr och som ett resultat av detta glömmer han bort sig själv. Däremot när man är tålmodig och kontrollerar sitt temperament och tänker på sitt värde så kommer han att se att ilskan är lika enkel att svälja som serverad mat.”

”Burken med guld var en symbol för goda handlingar, då någon döljer den så kräver Allah(Swt) att avslöja den för den som utfört den; så att utöver belöningen i nästa liv så kommer Allah(Swt) att försköna utföraren med den handlingen.”

”Fågeln var en symbol för någon som ger råd. Du bör alltid acceptera rådet och personen som ger dig det…”

”Men det stinkande liket var en symbol för skvaller; fly alltid från det.”

Abu Saalt Hirawi var en av de närmaste följeslagarna till Imam Ridha(A). Han återberättar att han fick höra följande en dag från Imam Ridha(A):

Allah den Allsmäktige(Swt) skickade en uppenbarelse till en av Hans sändebud om att denne nästkommande morgon skulle äta det första ting som han såg, gömma det andra, acceptera den tredje och fly från det sista.

Sändebudet började röra på sig nästa morgon; han såg ett stort svart berg på sin väg. Han stannade och sade: ”Min Herre bad mig att äta detta ting (medan han var förvånad över en sådan befallning). Min Herre befaller mig endast om vad som är möjligt för mig.” Han började röra sig mot berget för att äta det. Ju närmare berget han kom desto mindre blev det. Han kom så nära tills berget hade blivit lika stort som matsked; han åt det och det var godare än någon annan mat.

Han fortsatte sedan och fann burk med guld och sade: ”Min Herre bad mig att gömma denna.” Han grävde ett hål och lade burken i hålet; sedan täckte han det med jord och rörde sig vidare. När han tittade bakåt så såg han att burken med guld var på marken och fullt synlig. Han sade: ”Jag gjorde vad min Herre befallde mig att göra.”

Han fortsatte på sin stig och såg en fågel som jagades av en örn. Fågeln började flyga runt sändebudet. Han sade till sig själv: ”Min Herre har befallt mig att acceptera denna.” Så han öppnade ärm och fågeln trädde in i hans ärm….

Sändebudet fortsatte på sin stig. Han nådde ett stinkande lik fyllt med maskar. Han sade: ”Min Herre beordrade mig att fly från detta” och så lämnade han omedelbart platsen.

Han drömde senare en dröm där han fick höra: ”Du har gjort det som du blev befallen att göra. Vet du vad de är?”

Han sade: ”Nej”.

Han fick veta följande: ”Berget var en symbol för ilska. När någon blir arg så är han oförmögen att se sig själv då ilskans storhet styr och som ett resultat av detta glömmer han bort sig själv. Däremot när man är tålmodig och kontrollerar sitt temperament och tänker på sitt värde så kommer han att se att ilskan är lika enkel att svälja som serverad mat.”

”Burken med guld var en symbol för goda handlingar, då någon döljer den så kräver Allah(Swt) att avslöja den för den som utfört den; så att utöver belöningen i nästa liv så kommer Allah(Swt) att försköna utföraren med den handlingen.”

”Fågeln var en symbol för någon som ger råd. Du bör alltid acceptera rådet och personen som ger dig det…”

”Men det stinkande liket var en symbol för skvaller; fly alltid från det.”


(Ovan är ett urval hämtat från ”Uyoun Akhbar al-Reza (PBUH)” av den numera bortlidne Sheikh Saduq)