Besvara min åkallelse

Ahmad Ibn Mohammad Ibn Abi Nasr bad till Gud om att uppfylla ett önskemål han hade precis som många andra men hans böner verkade inte komma att besvaras. Sakta men säkert började han tvivla på Allah(SWT) och Hans barmhärtighet. Känslan av oro och förtvivlan började ta över. Han bestämde sig för att rådgöra med Imam Ridha(A).

Han besökte Imamen och sade:

”Min mästare, jag har en önskans om jag har bett för under en lång tid; att den inte uppfyllts än har gjort mig osäker.”

Som svar försäkrade den åttonden Imamen(A) att besvarandet av åkallelser (oavsett om det är i den här världen eller i nästa värld) är definitiv och tillade att förtvivlan i gudomlig barmhärtighet och nåd är en konspiration från shaytan. Sedan gav han förklaring till en av anledningarna till varför det ibland är så att den troendes böner inte besvaras direkt utan det skjuts upp:

”O Ahmad, var uppmärksam så shaytan inte öppnar upp en väg i ditt hjärta för att göra få dig att tappa hoppet om Guds nåd och barmhärtighet. Min förfader Imam Baqir(A) sade: ”Ibland ber en trogen tjänare till Allah(SWT) om ett önskemål men Gud skjuter upp besvarandet av denna åkallelse eftersom Han älskar att höra den troendes röst och jämrande.

Vad Skaparen skänker den troende personen med uppskov (och i nästa värld) är bättre än vad hon erhåller i den här världen; hur ovärderlig är inte den här världen?”

Sedan med hänsyn till det definitiva faktum om att böner besvaras så påminde han om vikten av att fokusera på våra plikter och tillade att två viktiga plikter i detta avseende och det är att inte ta lätt på bönen i varje situation och att ta bort hinder för dem för att åkallelsen skall besvaras.

”Min förfader Imam Baqir(A) sade: ”Den troende personens bön under tider av lättnad bör vara som bönerna under svåra tider; inte att hon glömmer Allah(SWT) när hennes bön har besvarats. Så bli inte trötta på att åkalla för åkallelsen har en stor rank och värde. Ha tålamod och leta efter en rättvis inkomst och stärk relationen med familjen och släktingarna. Få aldrig människor att vända sig om och visa inte fientlighet gentemot dem. Vi i Ahl al-Bait(A) söker upp den som har lämnat oss och visar godhet mot den som visar det motsatta och genom Allah(SWT) så har vårt öde alltid varit bra.”

Som tillägg så räknar inte Imam Ridha(A) uppfyllandet av behoven i den här världen som det slutliga målet; hur som helst, då bönen besvaras så bör man inte bli likgiltig utan man bör bli mer uppmärksam på sina plikter. Därför säger han:

”Sannerligen kommer den som har välsignats med att alltid få det hon ber om (så blir han girig) och fråga efter mer; därför kommer Guds välsignelser att verka billiga och vanligt för honom och han kommer aldrig att bli nöjd.

Därför är det så att när Guds välsignelser är överflödiga så kommer muslimen att vara vid ett vägval; det kommer att finnas vissa rättigheter som måste bevaras och han kommer att falla i ett gudomligt experiment”.

Återigen så rådger Imam Ridha(A) Ibn Abi Nasr på ett fint sätt att sätta sin tillit till Gud och därefter säger han: ”Säg mig, litar du på vad jag säger?”

Ibn Abi Nasr säger: ”Jag svarade snabbt: ”Min mästare, vem ska jag lita på om jag inte litar på dig? För du är Guds argument (Hujjah) gentemot skapelsen.”

Imam Ridha(A) svarade: ”Ha mer tillit till Allahs(SWT) löfte. För Gud har gett ett löfte om att besvara åkallelser. Det är i Koranen du kan läsa: ”NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig” (Den heliga Koranen 2:186). Det är också i Koranen du kan läsa: ”misströsta då inte om Guds nåd.” (Den heliga Koranen 39:53). Är det inte Gud som säger: ”Gud lovar er Sin förlåtelse” (Den heliga Koranen 2:268)?

Du måste ha tillit till Gud mer än någon annan. Förhåll dig inte med något annat än goda tankar i ditt hjärta för du är föremål för Allahs(SWT) barmhärtighet”[1].

Ja. Även om ett tusen år har passerat sedan konversationen mellan Abi Nasr och Imam Ridha(A) ägde rum så är Imamens(A) svar fortfarande en omfattande vägledning över tiden för de som med passion vill få sina åkallelser besvarade. Vår vänliga Imam(A) uppmanar oss att vara mer uppmärksamma för att inte överväldigas av satanistiska intryck. Därför uppmanar han oss att upprätthålla reglerna för åkallelser och få bort hindren som är i vägen för att de skall besvaras och att vi bör ha större förlitan på Skaparen av världarna.

Du måste ha tillit till Gud mer än någon annan. Förhåll dig inte med något annat än goda tankar i ditt hjärta för du är föremål för Allahs(SWT) barmhärtighet”[2].


(Ovan är ett axplock taget från ”A detailed research on the life of Imam Reza(PBUH)” av den bortlidne Hujjat al-Islam Sheikh Baqir Sharif Quraishi)

Fotnoter:
[1]. Usul al-Kafi, vol. 2, s. 488
[2]. ”Jag vittnar om att du är den vägledande Imamen och den ledande mästaren” (En fras tagen från Ziyarat Imam Ridha(A) i Mafatih al-Jinan)