Varför utrustade Allah(SWT) varje profet med olika mirakel?

Imam Ridha(A) har sagt: ”Visdom är människans vän, och okunnighet är dennes fiende”[1].

Ibn Sikkit, en stor litterär lärd av sin era, frågade en gång Imam Ridha(A):

”Varför utrustade Allah(SWT) varje profet med olika mirakel? Han skickade Moses(A) med mirakel såsom staven som blev till en orm och den upplysta handen, Jesus(A) med förmågan att bota sjukdomar, och Mohammad(S) med vältalighetens mirakel?”

Imam Ridha(A) svarade: ”När Allah(SWT) utsåg Moses(A) som en profet, var det i en tidsålder då magi och övernaturliga händelser var vanligare bland människorna än vetenskap. Därför utförde Moses(A) en handling som människor aldrig förut hade sett och inte kunde förstå genom deras förnuft. Med det här miraklet kunde han motbevisa magikernas illusioner och ge dem tydliga bevis.

Vid Jesus(A) tidsålder, å andra sidan, hade sjukdomar utan botemedel spridits i samhället. Vetenskap och medicin var mycket eftersökt. Jesus(A) kom därför till dem med miraklet av att kunna bota sjukdomar, en makt som inte var känd för dem, för han(A) kunde ge liv åt de döda, och bota medfödd blindhet och spetälska. Och genom hans(A) underverk, fullgjorde han(A) sin bevisbörda på människorna av denna tid.

Men Mohammad (S) utsågs vid en tid då poesi och vältalighet i språket var mycket populärt bland samfunden. Genom uppenbarelsen av den Heliga Koranen och dess läror, motbevisade Allah(SWT) deras resonemang”[2].

Miraklen som utfördes av de föregående profeterna var lämpliga för den epok de levde i. Vi har inte tillgång till de flesta av dem. Det enda eviga mirakel som har levt vidare till oss är den Heliga Koranen: ett mirakel som än idag håller på att undersökas i alla dess olika aspekter, inklusive dess vältalighet och språk. Även om den Heliga Koranen härstammar från en tid där betydande uppmärksamhet ägnades åt poesi och språk, var Koranen trots det inte begränsad till denna tidsålder, snarare kan senare generationer också relatera till dess budskap och mirakel. Det finns till exempel fall där den Heliga Koranen förutspår framtiden; och till och med fall där Koranen antyder till hemligheter hos skapelsen som upptäcktes långt efter dess uppenbarelse. Dessa omständigheter innebär att den Heliga Koranen avslöjades av den Ende som känner allt om universums skapelse. Vidare, så framfördes denna heliga bok av en profet som inte hade gått till någon akademi eller skola, och därför inte kunde ha sammanställt Koranen själv. I sanning härstammar Koranen från världarnas Herre.


Fotnoter:
[1]. Al-Kafi, vol. 1, s. 10
[2]. Urval taget ur ”En analys av Imam Ridhas(A) liv” av Mohammad Jawad Fadlullah.