Imam Ridha(A) och ödmjukhet

En gäst fortsatte en gång att underhålla Imam Ridha(A) under en del av natten. När lampans ljus började försvagas sträckte gästen sin hand för att åtgärda detta, men Imam Ridha(A) hindrade honom och åtgärdade det snabbt själv, sägandes, ”Vi är människor som inte tillåter våra gäster att betjäna sig själva.”

nämner att Imam Ridha(A) en gång gick till ett offentligt bad hus och en person bad honom om massage. Imam Ridha(A) fortsatte med att ge mannen massage ända till någon kände igen honom och berättade för mannen vem denna höga person var. Mannen blev oerhört generad och bad så mycket om ursäkt för att ha gett honom massage.

Vår Heliga Imam Ridha(A) sociala uppförande
Ibrahim bin Abbas, en av de högst uppsatta regeringsmännen under det Abbasitiska styret, har efterlämnat följande (personligt upplevda) redovisning av Imam Ridha(A) ofelbara karaktär.

Hans helighet irriterade aldrig andra genom verbala eller praktiska angrepp. Hans helighet avbröt aldrig andras tal. Vår heliga Imam Ridha(A) nekade aldrig till andras krav.

Jag såg honom aldrig sträcka ut sina ben framför andra. Jag kunde aldrig se honom i en avslappnad position i närvaro av andra människor. Hans helighet svor aldrig till sina tjänare. Hans helighet gapskrattade aldrig vid festliga tillställningar. Jag såg honom aldrig spotta.

Vid middag serverades alla hans tjänare, inklusive portvakter och hästskötare, under hans tillsyn. Hans höghet brukade alltid stanna uppe hela nätter åkallandes Allah den Allsmäktige(SWT). Vår Heliga Imam Ridha(A) iakttog regelbundet religiösa plikter såsom fasta och att ge allmosor i hemlighet.