Ett stort påstående

Förbarmande och kärlek till Ahl al-Bait(A) (Profetens familj) är utan tvekan en av de juveler som Shia är stolta över. Men räcker det att endast älska Profetens familj och anse oss vara bland deras efterföljare? När vi tittar in i Ahl al-Baits(A) liv så kan vi finna de åtgärder som behövs för att bli en sann följeslagare till dem.

 

Följande återberättas från Imam Hassan Askari(A): När Ma’moon valde Imam Ali Ibn Musa Ridha(A) som sin efterträdare så kom hans dörrtjänare och sade: ”En grupp av människor är här och vill träffa dig. De säger att de är Alis(A) Shia”. Imam Ridha(A) sade: ”Jag är upptagen; be dem ge sig av”. Tjänaren bad dem att gå; de fortsatte att komma tillbaka i två månader och upprepade vad de hade sagt tills de tappade hoppet och sade till tjänare: ”Vänligen tala om för vår mästare att vi är följeslagare till hans far Ali(A)! Det faktum att Imamen inte låter oss träffa honom har blivit en orsak för våra fiender att vanära oss. Om vi återvänder den här gången utan att ha fått träffa honom kommer vi inte ha någon respekt kvar i vår stad; därför kommer vi bli tvungna att lämna vår hemstad då detta lidande inte är uthärdlig för oss och som är ett resultat av förödmjukelse inför våra fiender.”

 

Imam Ridha(A) tillät dem att komma in. De kom in och hälsade på honom. Men Imamen erbjöd dem inte att sitta ner. De fortsatte att stå upp.

 

Då sade dem: ”O son till Allahs Sändebud! Efter den här långa perioden då du inte ville ta emot oss, vad är orsaken för sådan hårdhet mot oss? Finns det något anseende kvar för oss?”

 

Imam Ridha(A) sade då recitera följande vers: ”Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.” (Den heliga Koranen 42:30) Vid Allah, i det här fallet har jag ignorerat och visat stolthet precis som min anfäder Allahs Sändebud och Ali och mina fäder skulle ha gjort.”

 

De sade: ”O Profetens son, men varför?”

 

Han svarade: ”Eftersom ni påstår att ni är Amir al-Momenins (Imam Ali(A)) Shia (följeslagare). Skäms! Amir al-Momenins(A) Shia var Hassan(A) och Hossein(A). Hans Shia var Salman, Abu Dharr, Miqdad, Ammar och Mohammad Ibn Abu Bakr som inte vara olydiga mot sin Imams order för ett ögonblick. Men vad gäller er så är ni emot honom i många av era handlingar. Ni förminskar de flesta av era obligatoriska plikter; ni förminskar er broders gudomliga rättigheter. Om ni från början hade påstått att ni var bland de som älskar Amir al-Momenins(A), de som älskar hans vänner och som är fiender till hans fiender då hade jag inte förnekat ert påstående. Men vad ni påstod var väldigt högt i status och om ni inte är kapabla att bevisa denna status genom era handlingar då kommer ni att förgås såvida ni inte erhåller Allahs välsignelser.”

 

De sade: ”O Profetens son! Vi ångrar vad vi har sagt och vi ångrar oss inför Allah(SWT). Från och med nu kommer vi att säga vad vår mästare har lärt oss: vi är dina hängivna och vänner och fiender till dina fiender.” Imam Ridha(A) sade: ”Väldigt bra, mina kära bröder och älskade. Kom nu närmare mig.” Sedan fortsatte han att be de komma närmare så att han kunde omfamna dem. Sedan sade Imamen: ”Deras ånger blev orsaken för att deras synder förläts och nu förtjänar dem respekt och ära på grund av deras kärlek för oss.” Sedan beordrade Imamen sin tjänare att undersöka deras förhållanden och deras familjers förhållanden och ge dem allmosor och skänka dem gåvor och hjälpa dem lösa deras problem[1].”

 

Enligt ovannämnda återberättelse kan endast de personer vars handlingar och uppträdande påminner och liknar de tillhörande Ahl al-Bait(A) påstå sig vara sanna Shia under alla omständigheter. Med andra ord är kriterian för en sann Shia inte endast kärlek till Ahl al-Bait(A) men det är graden av lydnad gentemot Allah(SWT).


(Ovan är ett urval tagen från ”al-Ihtijaj”(2) av den bortlidne rättslärda Tabarsi)

Fotnoter:
[1].  Denna hadith är tagen från den persiska översättningen av boken ”al-Ihtijaj ala Ahl al-Lijaj” av den bortlidne Allamah Tabarsi som utförts av Behzad Ja’fari.