Den vänliga hjälparen

En Imam har olika karaktärsdrag[1] där det viktigaste är att vägleda människorna. Som tillägg till den yttre vägledning som en Imam har för folket så har han också en specifik typ av vägledning och andligt drag och med det har Imamen en effekt på de kvalificerades hjärtan och det kommer att leda till till den högsta graden av vägledning. Detta kallas för den innerliga vägledningen. Genom den innerliga vägledningen kan Imamen med sin kunskap om det dolda rena och tända en gnista i hjärtan och röra själarna mot Allah. Genom Allahs tillåtelse har Imamen makten över människornas hjärtan och själar. Han hjälper värdiga hjärtan som behöver vägledning till stigen mot perfektion. Han är ens om en läkare som bryr sig om och är oroad över sin patients hälsa.

Historien har dokumenterat många fall gällande den andliga och innerliga vägledningen av folket genom Ahl al-Bait(A). Följande är ett sådant exempel från Imam Ridha(A).

Ahmad Ibn Abi Nasr Bezanti[2], en följeslagare till Imam Ridha(A), återberättar följande: ”Imam Ridha(A) skickade sin ritt till mig för att jag skulle besöka honom i byn Serria[3]. När jag kom fram gick jag till Imamen och stannade där tills efter mörkrets infall. När Imamen ville resa sig sade han: ”Jag tror inte att du kan återvända till Medina så här sent på natten.”

Jag sade: ”Ja, må mitt liv offras för dig, det är sant.”

Imam sade: ”Du kan stanna hos oss i natt och återvända till Medina imorgon bitti med Guds hjälp.”

Jag svarade: ”Jag lyder din order.”

Imamen bad sedan sin tjänare att placera hans personliga bädd, filt och kudde till mitt förfogande. Jag undrade om någon annan hade spenderat natten på det här sättet. Kanske hade Allah gett mig en speciell status och välsignat mig med en sådan ära, mer än någon annan följeslagare. Medan jag funderade tänkte jag också på hur Imamen hade skickat sin personliga ritt för att hämta mig hit, placerat sin personliga filt till mitt förfogande och tillåtit mig att sova på hans täcke och placera mitt huvud på hans kudde. Jag tänkte att kanske hade ingen av hans följeslagare välsignats med detta.

Jag satt och funderade över detta när Imamen som satt bredvid plötsligt sade: ”När Sa’sa’eh Ibn Sohan[4], som var bland följeslagarna till min förfader Amir al-Momenin(A), blev sjuk, så gick Imam Ali(A) för att besöka honom. Han satte sig bredvid hans säng och visade sin tillgivenhet. När han ville gå sade han: ”Sa’sa’eh, använd inte mitt besök till dig som någon stolthet över dina vänner, använd inte mig som en ursäkt för att glorifiera dig bland människorna där du tänker att du är personen som Amir al-Momenin(A) kom för att besöka när du var sjuk. Jag hade en religiös obligation som jag fullgjorde. Se inte detta som en merit, snarare bör du titta på dina egna handlingar och se hur de är. Mitt besök till dig är inte för att rädda dig. Var uppmärksam på dina handlingar, för de kommer att titta på dig på Domedagen.”

Med det så var Imam Ridha(A) färdig, reste sig, sade hejdå och gick[5].

Sannerligen är det som så att Imam Ridha(A) genom stöd av sin andliga styrka blev medveten om Bezantis innerliga tankar och hjälpte honom att inse faran i att se sig själv vara större än andra och egocentrisk.


(Ovan är ett urval taget från ”Imam Ridha(PBUH), the resemblance of Allah’s kindness” av Ayatollah Zia’Abadi)

Fotnoter:
[1]. Universum och mänsklighetens liv styrs av två system: Takvin och Tashri’i.

Takvin systemet betyder lagar som omger universum och som mänskligheten inte har någon kontroll över.

Tashri’i är lagarna som är inom mänsklighetens kontroll och räckhåll.

En Imam har en viss status i både systemen. I Takvin världen så har en Imam genom Allahs(SWT) vilja, möjligheten att skapa och kontrollera vad som helst och var som helst i universum. Detta är känt som Wilayah Takviniyyah.

I Tashri’i världen har Imamen också vissa betydelse som:

a) Styre: Verkställandet av gudomlig rättvisa, att konfrontera tyrannerna som utmanar den gudomliga religionen och att hålla Allahs värden vid liv.

b) Referens: Att förklara och tolka den heliga Koranens läror och alla andra gudomliga påbud.

c) Innerlig vägledning: Den viktigaste punkten bland denna vägledning är Imamens ledarskap över följeslagarna vid deras praktiska handlingar och att leda deras själar mot att komma närmare Allah(SWT). (Källa: Imam Ridha(PBUH), the resemblance of Allah’s kindness av Ayatollah Zia’Abadi, s. 32)

[2]. Ahmad Ibn Abi Nasr Bezanti vars fulla namn är Abu Jafar Ahmad Ibn Mohammad Ibn Abi Nasr” var bland Imamiyyah lärda i Kufa. Han var en av följeslagarna till Imam Kadhim(A), Imam Ridha(A) och Imam Jawad(A). Bezanti är bland de mest autentiska återberättande historiker från denna era och även en framstående rättslärd inom juridik. Han gick bort år 221 efter Hijra.

[3]. Serria är namnet på en by i närheten av Medina som anlades av Imam Kadhim(A). (Manaqib Ibn Shahr Ashub, vol 4, s. 382)

[4]. Sa’sa’eh Ibn Sohan var bland Amir al-Momenins(A) anmärkningsvärda följeslagare. På grund av hans ansträngningar för att försvara Amir al-Momenins(A) tillskansade rättigheter och hans motstånd mot avvikandet från den stora Profetens(S) traditioner så skickades han i exil från Kufa till Damaskus under Uthmans kalifat. Senare skickade även Mu’awiyah honom i exil till Bahrain. Sa’sa’eh var en sann följeslagare till Amir al-Momenin(A) och stöttade alltid honom i strider och svåra situationer. Han var bland ett fåtal som närvare vid Imam Alis(A) begravning när de genomfördes i hemlighet under nattens mörka timmar.

[5]. Qurb al-Asnad, s. 377; Uyoon Akhbar al-Ridha(PBUH), vol 2, s. 213; Rijal al-Kashi, vol 2, s. 853.