Category Archives: Imam Askari(A)

Hans generösa uppträdande mot de fattiga

Poeten Abu Yousef berättar: Mitt hårda liv ihop med min sons födsel i mitt fattiga tillvaro fick mig att skriva en vädjan till Abbasid för att be om ekonomisk hjälp, men jag blev avvisad. Jag blev besviken och mindes den heliga Profetens(S) ättling Imam Hassan al-Askari(A). Jag begav mig till honom, men jag tvekade i […]

Generositet gentemot sina fiender

Det har berättats att Abbasidkalifen Al-Mu’tamid, som regerade under större delen av Imam Askaris liv, hade anlitat en spion som skulle hålla ett öga på Imamen(A). En dag skickade en av Imam Askaris(A) anhängare några granatäpplen till Imamen(A), som en gåva. Granatäpplena placerades framför Imamen(A) och spionen som råkade vara närvarande vid det tillfället kunde […]

Mänskliga rättigheter

Imam Hassan Askari(A) sade: ”De bästa människorna hos Gud är de som känner till sina bröders rättigheter mer än någon annan och anstränger sig mest för att utföra deras plikter gentemot varandra. Och den som är ödmjuk gentemot sina bröder, kommer vara bland Seddiqin (de sannfärdiga) och denne kommer att anses vara en sann Shia […]

Ära eller skam?

För att erhålla kunskap om en tro eller religion så måste man vara medveten om dess grunder eller praktiska handlingar. Shia rättsskolans grunder talar om kunskap i dess urspring, resongemang, sanning, grundpelarna och dess grundläggande tankar. Däremot kan dess betoning och rekommendationer angående uppträdande och handlingar definiera en livsprogram. Det finns många traditioner i inom […]

Hyckleri

”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga” (Imam Hassan Askari(A)[1]. Hyckleri, eller i andra uttryck en person med två ansikten, innebär ett tillstånd som inte är förenligt mellan uppträdandet och de innerliga känslorna. Vissa är väldigt duktiga på att använda sig av detta knep, bättre än andra levande varelser. Det är ett […]

Rådgivningens konst

Imam Hassan Askari(A) säger: ”Den som rättar sin broder privat har smyckat honom. Och den som rättar sin broder öppet har gjort honom ökänd och beryktad.” Den som har goda intentioner mot sin broder måste fungera som en spegel. Spegeln visar tittarens svagheter och gör det ärligt. Svagheten visas som den är, varken större eller […]

Imam Askari(A) och filosofen Ishaq al-Kindi

Vår 11:e Imam, Imam Hassan Askari(A) levde ett kortvarigt 28 årigt liv. I hans kortvariga liv, fick han uthärda mycket lidande i händerna på Abbasid kaliferna. Trots allt lidande och fångenskap i Samarra i Irak, drog många lärjungar fördel av hans Gudstillskänkta kunskap och blev senare lärda inom sina ämnen och områden. Imam Hassan al- […]

Imam Askari(A) och de vilda djuren

Abbasid kalifen Mu’tamid var precis som sina förfäder en öppen fiende till Ahl al-Bait(A). Han beordrade att Imam Askari(A)skulle fängslas och att ingen nåd skulle skänkas till honom. Ordern utfärdades och Imam Askari(A)blev fängslad, han fortsatte att be under de långa nätterna och fasta under dagarna i fängelset. Hans fångvaktare var en grym man. En […]

Hur Imam Askari(A) avslöjade sanningen om de kristna

I de tidigare åren under Imam Askaris(A) ledarskap var Mu’tazz kalif. När kalifen dog efterträddes han av al-Muhtadi son till al-Watiq. Efter hans korta välde av bara elva månader, kom den äldste av sönerna till al-Mutawakkil; nämligen al-Mu’tamid till tronen. Under dessa Abbasidkalifers regimer fann inte Imam Askari(A) någon fred eller ro. Abbasiddynastin var dock […]