Hans generösa uppträdande mot de fattiga

Poeten Abu Yousef berättar: Mitt hårda liv ihop med min sons födsel i mitt fattiga tillvaro fick mig att skriva en vädjan till Abbasid för att be om ekonomisk hjälp, men jag blev avvisad. Jag blev besviken och mindes den heliga Profetens(S) ättling Imam Hassan al-Askari(A).

Jag begav mig till honom, men jag tvekade i att informera honom om mina problem, då jag var rädd att han inte skulle hjälpa mig på grund av mitt rykte som hovpoet för Abbasiderna.

Jag vankade runt Imamens(A) hus en stund, innan jag till slut knackade på dörren. Dörren öppnades och där stod en av Imamens(A) kompanjoner. Han hade en penningpung i handen och till min förvåning gav han mig den och sade: ”Ta de här 400 dirhamen. Min mästare säger att de kommer att räcka kostnaderna för ditt nyfödda barn. Må Gud välsigna dig och ditt barn” Abu Yousef berättar vidare: ”Jag var slagen med häpnad.

Jag hade varken träffat honom eller blottat mitt hjärtas önskning, ändå fick jag pengarna som jag behövde. Jag tackade Gud den Allsmäktige för att ha välsignat jorden med närvaron av en sådan generös person.