Category Archives: Historia Imam Askari(A)

Hans kunskap av dolda ting

Ismail berättar: ”Jag stod och vakade över gatan som vår 11:e Imam Hassan al-Askari(A) skulle passera, så att jag skulle kunna hejda honom när han gick förbi för att be om hans hjälp”. Strax innan detta hade jag gömt undan 200 guldmynt för min framtida försörjning. Vid det tillfället då jag var borta i mina […]

Imam Askari(A) och filosofen Ishaq al-Kindi

Vår 11:e Imam, Imam Hassan Askari(A) levde ett kortvarigt 28 årigt liv. I hans kortvariga liv, fick han uthärda mycket lidande i händerna på Abbasid kaliferna. Trots allt lidande och fångenskap i Samarra i Irak, drog många lärjungar fördel av hans Gudstillskänkta kunskap och blev senare lärda inom sina ämnen och områden. Imam Hassan al- […]

Imam Askari(A) och de vilda djuren

Abbasid kalifen Mu’tamid var precis som sina förfäder en öppen fiende till Ahl al-Bait(A). Han beordrade att Imam Askari(A)skulle fängslas och att ingen nåd skulle skänkas till honom. Ordern utfärdades och Imam Askari(A)blev fängslad, han fortsatte att be under de långa nätterna och fasta under dagarna i fängelset. Hans fångvaktare var en grym man. En […]

Hur Imam Askari(A) avslöjade sanningen om de kristna

I de tidigare åren under Imam Askaris(A) ledarskap var Mu’tazz kalif. När kalifen dog efterträddes han av al-Muhtadi son till al-Watiq. Efter hans korta välde av bara elva månader, kom den äldste av sönerna till al-Mutawakkil; nämligen al-Mu’tamid till tronen. Under dessa Abbasidkalifers regimer fann inte Imam Askari(A) någon fred eller ro. Abbasiddynastin var dock […]

Imam Askaris(A) ord och visdom

Imam Askari(A) sade: ”Att hälsa på varje människa som passerar oss och att sitta överallt annars än på den bästa platsen är tecken på anständighet.” Imam Askari(A) sade: ”Uträttandet av många böner och fasta är inte tillbedjan, utan reflektion kring Allahs(SWT) göromål är bättre tillbedjan.” Imam Askari(A) sade: ”Ilska är nyckeln till all ondska” Imam […]

Han är en annan Jesus…

Imam Hasan Askari(A) sände en dag någon efter Bakhtishu, en av de största fysikerna på den tiden. Han bad Bakhtishu att sända en av hans elever till Imamen(A). Imam Hasan Askari(A) var under den tiden under tillsyn av Abbasid- dynastin i Samara och Bakhtishu var Abbasid- kalifernas främsta fysiker. Då Bakhtishu var medveten om Imamens(A) […]

Imamens(A) brev till Ibn Babawayah al-Qummi

Den kände vetenskapsmannen Shaykh Saduqs far, Ali bin Hossein bin Babawayh al-Qummi, var likt sin son, en prominent vetenskapsman. Imam Hasan al-Askari(A) skickade ett brev till al-Qummi, vilket visade den respekt och vördnad Ahl al-Bait hyste för honom. Efter att ha prisat Allah(SWT) och Profeten(S) i brevet, skrev han: ”Ärade och betrodde jurist för mitt […]