Hyckleri

”Den värsta typen av människa är hycklaren och den oärliga” (Imam Hassan Askari(A)[1].

Hyckleri, eller i andra uttryck en person med två ansikten, innebär ett tillstånd som inte är förenligt mellan uppträdandet och de innerliga känslorna. Vissa är väldigt duktiga på att använda sig av detta knep, bättre än andra levande varelser. Det är ett misstag dock att tro att detta är en naturlig regel som man kan använda när som helst bara för att dölja och skyla över saker och ting är en medfödd mänsklig egenskap.

Konsten att dölja hemligheter, tro eller innerliga känslor är en dygd; i vissa fall är det inte nödvändigt att vara öppen med sin tro. För det kan vara så att andra inte har den bakgrunden att de kan acceptera detta eller så kan deras illvilja skapa problem för den som har den tron.

Utöver detta är det inte heller nödvändigt att vara öppen med sina känslor. Det är en moralisk dygd att kunna dölja våra känslor om vi är besvikna för att inte göra andra upprörda.

Men det som är en synd och som kallas för hyckleri och oärlighet är när någon använder sig av denna egenskap för att lura och vilseleda andra; konsten att dölja sin tro, medan det är en mänsklig karaktär så är missbruket av det en misskötsel av en mänsklig kapacitet.

Olyckligtvis begår vissa människor detta misstag. De anser att hyckleri och bedrägeri vara en merit för de själva och anser det vara ett tecken på deras intelligens. De anser också att ärlighet och öppenhet är tecken på dårskap och de tror att de kan göra framsteg i samhället genom dessa medel. De verkar försumma det faktum att människans natur är byggt på ärlighet och förbättring.

Det är därför som den heliga Koranen betonar vikten av ärlighet, uppriktighet och öppenhet samtidigt som den starkt antyder att hyckleri och bedrägeri – med all dess kortsiktiga framgångar – slutligen kommer att misslyckas och att tiden kommer att bryta hyckleriets och bedrägerins grunder [2][3].

I detta avseende anser Imam Hassan Askari(A) hycklaren och den oärliga som förvanskar sanningen med deras bedrägliga ord och handlingar som de värsta personlighetstyperna.
Ja; grunden för världen är baserad på sanning och inte på bedrägeri och sannerligen är det inte möjligt att lura grunden för skapelsen.


 (Ovan är ett urval tagen från ”Words of Wisdom and Advice” av martyren Ayatollah Murtadha Mutahhari).
Fotnoter:
[1]. Tuhaf al-Uqoul, s. 486
[2]. “Så [gick det för] era [likasinnade] föregångare. De ägde mera makt än ni och överträffade er i rikedom och antal söner. De fick njuta sin del [av det goda i denna värld]. Och ni har fått njuta er del [av denna världens goda], liksom de fick som levde före er. Liksom de ägnar ni er åt tomt och meningslöst prat. Alla dessa människors strävanden gick om intet [och blev utan frukt] i detta liv [och i det kommande]. De är förlorarna.” (Den heliga Koranen 9:69)
[3]. “… Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva;  …” (Den heliga Koranen 35:43)