Rådgivningens konst

Imam Hassan Askari(A) säger: ”Den som rättar sin broder privat har smyckat honom. Och den som rättar sin broder öppet har gjort honom ökänd och beryktad.”

Den som har goda intentioner mot sin broder måste fungera som en spegel. Spegeln visar tittarens svagheter och gör det ärligt. Svagheten visas som den är, varken större eller mindre.

Att predika eller ge råd till andra har en konstnärlig metod. En av reglerna för detta är att den andra personens position och värdighet bevaras; våra predikningar får inte leda till att andra människor förödmjukas. För att detta ska ske så måste man tala om bristerna hos en person med personen själv och ärligt istället för att förolämpa honom framför andra. Att tillrättavisa någon offentligt är inte bara ineffektivt utan det kan leda till att personen envisas eftersom den känner sig förolämpad offentligt. Därför är det grundläggande steget i denna konst att vara ärlig och göra det privat.

Om till exempel en chef ser en brist, en lärare upptäcker ett misstag från en student eller om ett riktigt misstag uppdagas för oss i vår kontakt med våra vänner, bekanta eller familj så är det större effektivitet i att ge rådet privat till dem och detta kommer också leda till större motivation för att reformera uppförandet och förbättra sig. På det här sättet kommer han/hon att rikta sig mer åt dygden medan hans/hennes värdighet bevaras och detta är vad Imam Askari(A) menar med ”besmyckning” i återberättelsen. Om vi dock felaktigt tillrättavisar någon inför hans familj eller allmänheten så har vi bara tagit hans värdighet ifrån honom och inte hans dåliga uppförande.

Även om rådgivning är en konst i sig så är mottagandet av råd också det. Man måste kunna ta emot kritik när man ser att en person ger dig råd ärligt och medlidsamt för att uppmärksamma dig på dina svagheter. Vi bör inte bli förolämpade och vi bör tänka på vad som sagts.

Låt oss röra oss i den riktningen som Imam Askari(A) visar för oss och vara besmyckandet av våra vänner och religiösa syskon genom att både vara goda rådgivare men också goda lyssnare.


(Ovan är ett urval taget från ”Askari’s Wisdom” av Jawad Mohaddethi)