Imam Askaris(A) ord och visdom

Imam Askari(A) sade: ”Att hälsa på varje människa som passerar oss och att sitta överallt annars än på den bästa platsen är tecken på anständighet.”

Imam Askari(A) sade: ”Uträttandet av många böner och fasta är inte tillbedjan, utan reflektion kring Allahs(SWT) göromål är bättre tillbedjan.”

Imam Askari(A) sade: ”Ilska är nyckeln till all ondska”

Imam Askari(A) sade: ”Den bästa av alla bröder är den som glömmer bort (döljer) andras synder och framhäver deras goda gärningar.”

Imam Askari(A) sade: “Inget slår högre än två karaktärer: tron på Allah(SWT) och vara till nytta för vännen”

Imam Askari(A) sade: ”Generositet har en gräns, när den överträds går det över till slöseri, försiktighet har en gräns, när den överträds går det över till feghet, sparsamhet har en gräns, när den överträds går det över till girighet, mod har en gräns, när den överträds går det över till dumdristighet.”

Moral: Upphör att utföra handlingar som du skulle ogilla om någon annan utförde.