Hans kunskap inom den Heliga Koranen

Allah(SWT) säger: ”… ärver en broder detsamma som två systrar…” (Den heliga Koranen 4:176)

En person som var känd för sin kunskap och dygd, kom till Imam Askari(A) och frågade: ”Kvinnor är av naturen svagare än män. Hur kommer det sig att kvinnan får dela på den mindre delen av arvet när hon ärver? Män å andra sidan, trots sin styrka, får två delar arvet. Rättvisan fodrar att det borde vara tvärtom”.

Imam Askari(A) svarade: ”Du har sett den uppenbara svaghet hos kvinnan, men du har inte reflekterat kring plikterna som tilldelas män kontra kvinnor. Mannens svårigheter är fler än kvinnans. Jihad (kamp) är ett måste för män och inte för kvinnor; försvaret av kvinnan ligger i männens händer. Mannen har ansvaret för familjens försörjelse; kvinnans underhåll ligger på mannens ansvar. Om du tänker på dessa omständigheter, är det då ett brott mot rättvisan att mannen ärver dubbelt så mycket som kvinnan?”

En man frågade Imam Askari(A): ”Vem vädjar denna vers till;” ”Nej, denna [Skrift] utgörs av budskap vars innebörd är klar för dem som har hjärtan upplysta av verklig kunskap, och ingen avvisar [mot bättre vetande] Våra budskap utom de orättfärdiga.” (Den heliga Koranen 29:49)

Imamen(A) svarade: ”Den vädjar till oss – Ahl al-Bait(A).