Hans kunskap av dolda ting

Ismail berättar: ”Jag stod och vakade över gatan som vår 11:e Imam Hassan al-Askari(A) skulle passera, så att jag skulle kunna hejda honom när han gick förbi för att be om hans hjälp”. Strax innan detta hade jag gömt undan 200 guldmynt för min framtida försörjning. Vid det tillfället då jag var borta i mina tankar, passerade Imamen(A) förbi mig. Jag skyndade mig efter honom och stoppade honom.

Jag berättade då för honom om min fattigdom och min förtvivlan, och jag svor på att jag inte ägde något för min försörjning. Imamen(A) blev mycket upprörd över mitt svärande. Han bad sin tjänare att ge mig vad som var tillgängligt. Tjänaren stoppade då ner handen i fickan och tog ut en påse med guldmynt och gav det till mig.

”Vi förvägrar ingen vår hjälp, men du begick mened och svor en falsk ed som förargade Gud. Du bör aldrig göra det igen. och inte heller förneka Guds välsignelser i framtiden. Förlita dig på Gud och förtrösta dig på Honom, Och använd de välsignelser och ynnest Han ger dig på ett gott sätt. Du har hemlighållit 200 guldmynt i ett hörn så att du kan dra fördel av de en dag i framtiden när du har det sämre.

Men tag varning för den dagen, för när den kommer du inte att kunna använda de” Isamil berättar vidare: ”Imamen(A) gjorde att jag blev medveten om mitt fel och det som Imamen(A) hade talat om den dagen skedde. En dag när jag uppriktigt behövde mynten, rusade jag till platsen där jag hade begravt mynten.

När jag började gräva märkte jag till min förvåning att de inte fanns där. Mynten var spårlöst försvunna. Då upplystes jag om att min son hade fått nys om de begravda mynten, och hade grävt upp mynten utan min tillåtelse. Precis som Imamen(A) hade förutsagt, blev nu myntens försvinnande ett faktum. Från den dagen bestämde jag mig för att kontrollera mina felsteg och vara en from och rättrogen människa inför Gud.

Moral: Man ska förlita sig på att Allah (SWT) ser efter sin skapelse. Man ska vara tacksam till vad som Gud än skänker oss. Man skall aldrig ljuga, ty sanningen kommer alltid fram. Även om ingen får reda på lögnens sanna jag, kommer Gud alltid att vara medveten om ens lögn.