Han är en annan Jesus…

Imam Hasan Askari(A) sände en dag någon efter Bakhtishu, en av de största fysikerna på den tiden. Han bad Bakhtishu att sända en av hans elever till Imamen(A). Imam Hasan Askari(A) var under den tiden under tillsyn av Abbasid- dynastin i Samara och Bakhtishu var Abbasid- kalifernas främsta fysiker. Då Bakhtishu var medveten om Imamens(A) karaktär, sände han sin bästa elev, men upplyste honom och sade: ”Gå till Imamen(A), men var uppmärksam om att han är den mest kunniga personen på jorden. Anmärk eller invänd inte åt något Han(A) säger.”

Enligt Imamens(A) order, utförde eleven flebotomi (åderlåtning) och tog en ansenlig mängd blod av Imamen(A) ett flertal gånger, med en förvånande metod. Eleven slutförde operationen och återvände till sin lärare. När Bakhtishu fick höra om den nya metoden, slogs han likt sin elev med häpnad. Bakhtishu konfronterades av något som han aldrig tidigare hade sett eller hört talas om. Han studerade böckerna om medicin tillsammans med sin elev i tre dagar, men kunde inte vidkänna handlingen som Imamen(A) hade antytt. Bakhtishu bestämde sig för att rådfråga sin lärare som levde i avskildhet i Deir al-Aaqul och var den främsta kristna vetenskapsmannen på den tiden. Bakhtishu sände därför sin elev till honom för att förklara situationen och be om råd.

Prästen som hade tillbringat flera år i avskildhet, fick brevet i en korg som hissades ner med ett rep av eleven, vartefter han läste brevet. Efter att ha läst brevet frågade prästen eleven: ”Är du personen som utförde operationen på Imam Hasan al-Askari(A)?”Eleven svarade ”Ja”. Varpå prästen sade:”Gud välsigna din moder.” Han besteg plötsligt sin häst och begav sig tillsammans med eleven till Samara till Imamens(A) hus. Eleven såg att dörren till Imamens(A) hus var öppen. En tjänare kom ut och sade: ”Å präst av Deir al-Aaqul, stig på!” Prästen gjorde som tjänaren sade och steg på.Dörren stängdes efter honom och därefter såg man inte vetenskapsmannen förrän nästa dag:Nästa dag dök vetenskapsmannen upp. Denna gång hade han dock bytt ut sina prästkläder mot muslimska kläder. Han hade konverterat till islam. Sedan sade han till eleven: ”Nu beger vi oss till Bakhtishu.”I samma ögonblick som Bakhtishu såg vetenskapsmannen, rusade han fram till honom och frågade honom: ”Vad separerade dig från din gamla religion?” Han svarade: ”Jag såg Jesus och jag konverterade till islam när jag såg honom.”

Bakhtishu frågade: ”Såg du verkligen Jesus?” Han svarade: ”Jag såg Jesus motsvarighet. Metoden av flebotomin utfördes sannerligen en gång av Jesus under medicinens historia. Han (Imam Hasan Askari(A)) är en annan Jesus och han är lik Jesus i mirakel och tecken.” Efter mötet med Bakhtishu återvände vetenskapsmannen till Imamen(A) och tjänade honom till hans död.