Visdomsord

Abu Hashim al-Jafari har återberättat att en person kom fram en gång till Imam Hasan al-Askari(A) och frågade:

“Varför ärver en kvinna endast hälften så mycket som en man gör?” Frågan berörde en son och en dotter som skulle ärva av deras mor och far. Sonen skulle få ärva dubbelt så mycket som dottern.

Imamen(A):

”Den första anledningen är jihad som endast är obligatoriskt för män och det andra är försörjningen av en familj vilket vilar på mannens axlar. På mannen vilar även ansvaret av att betala penningersättningen vid ett olycksfallmord, kvinnan är befriad från detta ansvar.”

När Abu Hashim fick höra svaret sade han till sig själv:

”Jag har hört att Ibn Abil Awja ställde samma fråga till Imam Sadiq(A) och fick samma svar som den mannen”

Imam Hasan al-Askari(A) tittade på Abu Hashim och sade:”Ja! Ibn Abil Awjas fråga var detsamma; och när frågan är detsamma, är våra svar också detsamma. Den första och den sista av oss (Ahl al- Bait) är likvärdiga i kunskap och status, men Profeten(S) och Ali(A) har självklart sina egna privilegierade status.””Jag råder dig att vara blygsam/avhållsam och avstå från extravagans. Att vara ödmjuk och hälsa på vem som än passerar dig .” Han sa också:

”Mänsklighet är en välsignelse på vilken ingen kommer att bli avundsam”

”Den som tillrättavisar sin broder i enrum, har hedrat honom och den som tillrättavisar honom offentligt har vanhedrat honom.””Den bästa självdisciplinen är att avstå från att handla mot andra så som man själv aldrig skulle ha velat bli handlad.””Ansiktets skönhet är en synlig skönhet medan intellektets skönhet är en dold skönhet.”“All ondska har placerats i ett hus vars nyckel ljuger.”“Generositet har en gräns, när den överskrids övergår det till extravagans.”