Author Archives: admin

Varför accepterade Imam Hassan(A) vapenvilan?

De våghalsiga Khawarij och Imam Hassans(A) svekfulla kompanjoner, gjorde det oundvikligt för Imam Hassan(A) att acceptera fredsfördraget med Mu’awiyah. Men en vapenvila innebar inte att han fogade och anslöt sig till Mu’awiyah, och således samtyckte till hans hemska och brutala handlingar.  Det innebar enbart att skapa en ”icke-krigs” pakt med Mu’awiyah under en viss period. […]

Manifestationen av tålamod

Ahl al-Baits(A) liv är det ultimata exemplet för ett rent liv och de är som Profetens(S) familj de perfekta förebilderna; trots att vår förståelse för dem är ganska begränsad och varje intellektuellt sinne har endast en begränsad perspektiv från deras liv. Beroende på samhällets behov under olika tidsepoker så skiner ett av deras karaktärsdrag mer […]

De upproriska Khawarij

Denna dåraktiga och planlösa grupp trodde på vad Mu’awiyah och hans agenter sade till dem och vägrade således att lyda Imam Hassans(A) befallningar. De fabulerade ihop att Imam Hassan(A) hade blivit en hedning som sin fader, och således anslutit sig till Mu’awiyah. En pluton attackerade Imam Hassans(A) tält, och plundrade det på allt de kunde […]

Problem under och efter Imam Hassans(A) liv

Precis som för övriga Imamer(A), var Imam Hassans(A) liv fullt med svårigheter. Redan vid tidig ålder bevittnade han Profetens(S) de så kallade kompanjonernas sanna ansikten och handlingar som lämnade Profeten(S) ensam vid många slagfält, opponerade sig mot hans beslut till en sådan grad att en del tvekade på att han var Guds Profet. Vid Profetens(S) […]

Myten om Imamens(A) skilsmässor

Under de senaste 1250 åren har Imam Hassan(A) fallit offer för ondskefull propaganda. Han har porträtterats som ”förtjust i lugn och ro” av sina beundrare (Amir Ali i ”Spirit of Islam”) och som ”den stora skilsmässomakaren” av sina belackare (Willi Frischaurer i ”The Aga Khans”). Innan vi tar en närmare titt på individuella rapporter, är […]