Problem under och efter Imam Hassans(A) liv

Precis som för övriga Imamer(A), var Imam Hassans(A) liv fullt med svårigheter. Redan vid tidig ålder bevittnade han Profetens(S) de så kallade kompanjonernas sanna ansikten och handlingar som lämnade Profeten(S) ensam vid många slagfält, opponerade sig mot hans beslut till en sådan grad att en del tvekade på att han var Guds Profet.

Vid Profetens(S) bortgång såg han enbart att ett fåtal av hans trogna följeslagare var närvarande för hans begravning. Resten hade övergett honom för att fördela den politiska makten sinsemellan. Han bevittnade även grymheterna från Umayyaddynastin, deras sätt att behandla Ahl al-Bait(A) och deras anklagelser gentemot Imam Ali(A) efter mordet på Uthman, den tredje kalifen. Han upplevde slagen vid Siffin och Jamal och bevittnade slutligen sin fader, Imam Alis(A), martyrskap.

Som om detta inte vore nog, fortsatte Umayyaddynastins agenter att motarbeta Ahl al-Bait(A) även efter hans död, och hittade på historier om att Imam Hassan(A) ingick hundratals giftermål. En del nämnde att han gifte sig 70 gånger, och andra hävdade mer än 300. Så pass var deras kraftfulla hat, vilket hade nått en sådan grad att han till och med inte tilläts begravas vid sin morfar, Profeten Mohammad(S).