Mu’awiyahs konspirationer

Mu’awiyah hade etablerat en stat och ett rike i Syrien, och under åratal hade han utsatt Imam Ali(A) för sluga knep och trick. Han mördade Imam Ali(A) och tog fram den fördärvande gruppen och sekten kallad, Khawarij. Han hade nu hört att folket svurit trohetsed till Imam Hassan(A) som den rättmätige Imamen efter Imam Ali(A). Detta var mycket svårt för honom att tolerera. Därför skickade han spioner till Kufa och Basra i syfte att bli informerad om vad som försiggicks där. Sedan skulle de konspirera och skapa sammansvärjningar mot Imam Hassan(A). Om de fann situationen lämplig, skulle de även störta, sabotera, skapa kaos och oreda.

Imam Hassan(A) gav order om att spionerna skulle arresteras och dödas. Sedan skrev han ett brev till Mu’awiyah: ”O Mu’awiyah! Du sände ut spioner och ämnade skapa ett störtande? Jag antar att du önskar krig då du gillar krig. Om det är på detta sätt, är även jag redo för det och kriget är ett faktum. Vänta bara inshaAllah.

Mu’awiyah! Jag är förvånad över att du kandiderar till ett yrke, som du inte förtjänar eller är värdig av. Du har varken någon överlägsenhet inom religionen, och inte heller har du efterlämnat något bra inflytande, uttryck eller intryck av dig själv som någon betydelsefull eller någon värdig att ihågkommas. Muslimerna har svurit trohetsed till mig. Det vore i Islams intressen och nytta att även du accepterar denna handling som resten av muslimerna. O Mu’awiyah! För inte det osanna och bedrägliga (batil) framför dig, och avlägg även du trohetseden till mig som alla andra, och betrakta muslimernas blod med respekt. Om du inte accepterar mitt råd och önskar skapa oreda och kaos, och således önskar spilla muslimernas blod, kommer jag att attackera dig hastigt med de övriga muslimerna vid min sida, och således ställa dig inför rätta.