Category Archives: Imam Hassan(A)

Sista uttalandet

Junadah Ibn Abi Umayyah sade: ”Jag gick för att besöka Imam Hassan(A) under hans sjukdom som ledde till hans död. Det fanns en balja framför honom som han kunde använda för att häva ur sig effekterna av den gift som Muawiyah hade infekterat honom med. Junadah säger: ”Jag sade till honom: ”O son till Allahs […]

Martyrskap

Mu’awiyah hade för avsikt att utnämna sin son, Yazid, som efterträdare, men så länge Imam Hassan(A) levde var inte detta möjligt då det öppet skulle strida emot fredsavtalet. Mu’awiyah bestämde sig därför att förgifta Imam Hassan(A). Därför kontaktade han Imams(A) fru, Ju’da, och lovade henne 100’000 dirhamer samt giftermål med Yazid (ett löfte han sedan […]

Mu’awiyah utser sin efterträdare

Den pakt som Mu’awiyah hade slutit med Imam Hassan(A), stoppade honom från att utse en efterträdare. Han beslutade därför att förgifta Imam Hassan(A) så att vägen för hans son Yazids efterträdande skulle öppnas. Därefter skulle folket tvingas att svära trohetsed till honom. Han kontaktade därför Ju’da, Imam Hassans(A) hustru, och lurade henne att förgifta Imamen(A). […]

Slutsats

Fram till denna punkt har vi kommit fram till att Mu’awiyah bröt mot samtliga villkor han förpliktigat för sig själv. Vi har lärt oss att Mu’awiyah inte brydde sig om de fem punkterna som fanns i fredsavtalet. Med andra ord var inte hans handlingar i samstämmighet med de avtal, överenskommelser, och eder som han ålade […]

Fredsavtalet

En grupp av historiker såsom al-Tabari och Ibnal-Athir har återberättat följande: ”Egentligen skickade Mu’awiyah ett tomt papper till Imam Hassan(A). Längst ner på papperet, fanns hans stämpel. Sedan skrev Mu’awiyah följande till Imam Hassan(A): ’På detta papper, vars nederkant jag stämplat, kan du fastställa vad du vill, för det kommer att gälla för dig.’” [1] […]

Ledarskap

Imam Hassans(A) ledarskap pågick i 10 år. Den 21 Ramadan i det 40 året e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina), höll  han en predikan där han kungjorde hans kära fader, Imam Alis(A), bortgång. Samtidigt tillkännagav han, i enlighet med den gudomliga viljan, hans eget ledarskap både som en tidsbestämd ledare över […]

En jämförelse mellan Imam Hassans(A) och Imam Hosseins(A) förutsättningar

Många tror att den Hashimitiska stoltheten, som alltid resulterat utifrån ärbara ställningstaganden, var mer lämplig för Imam Hosseins(A) ståndpunkt än Imam Hassans(A). Detta är ett vedertaget synsätt som genomsyras av brist på innerlig analys och noggrannhet. Imam Hassan(A) var en Hashimit vars ståndpunkter utfördes med stor ryktbarhet. Hans ryktbarhet var likvärdig med hans faders och […]

Varför accepterade Imam Hassan(A) vapenvilan?

De våghalsiga Khawarij och Imam Hassans(A) svekfulla kompanjoner, gjorde det oundvikligt för Imam Hassan(A) att acceptera fredfördraget med Mu’awiyah. Men en vapenvila innebar inte att han fogade och anslöt sig till Mu’awiyah, och således samtyckte till hans hemska och brutala handlingar.  Det innebar enbart att skapa en ”icke-krigs” pakt med Mu’awiyah under en viss period. […]

Varför accepterade Imam Hassan(A) vapenvilan?

De våghalsiga Khawarij och Imam Hassans(A) svekfulla kompanjoner, gjorde det oundvikligt för Imam Hassan(A) att acceptera fredsfördraget med Mu’awiyah. Men en vapenvila innebar inte att han fogade och anslöt sig till Mu’awiyah, och således samtyckte till hans hemska och brutala handlingar.  Det innebar enbart att skapa en ”icke-krigs” pakt med Mu’awiyah under en viss period. […]

Avslöjandet av en stor konspiration

Zubair Ibn Bakkar, en tidig historiker, har skrivit ner följande incident i hans bok al-Mufaqiaat från Muqaireh Ibn Shu’bahs son: Min far och jag reste till Damaskus för att besöka Mu’awiyah. Vi var hans gäster och min far hälsade på honom varje dag och de brukade prata i timmar. Därefter brukade min far komma tillbaka […]