Author Archives: admin

Mutawakkils avund

En av Mutawakkils smickrare sa till honom: ”varför befaller du ditt hov att hedra Imamen(A), varför måste de lyfta upp draperierna och öppna dörrarna när han kommer? Detta i sig är emot din ledning. Låt Imamen(A) komma och gå som resten av befolkningen så att han förlorar sitt värde i människornas ögon”. Mutawakkil godkände hans […]

Martyrdom för Profetens(S) och hans Ahl al-Baits(A) anhängare

En dag ställde Mutawakkil en fråga till Ibn-e–sikkit, privatläraren åt hans barn: ” älskar du mina söner mer än vad du älskar Profetens(S) söner?”. Ibn – e – sikkit svarade på en gång, modigt och tappert: ”Jag älskar Qambar, Imam Alis(A) slav, mer än dina söner ”.Mutawakkil blev rasande och ursinnig och beslöt att dra […]

Mutawakkil utövade påtryckningar på Imam Alis(A) hushåll

Mutawakkil var känd för sin överdrivna konsumtion av folkets förmögenhet. Han spenderade sju miljoner och sju hundra guld dinarer för att bygga en stark fästning som finns ännu idag i Samarra i Irak. Trots all slöseri och plundring av folkets förmögenhet hade han ett noggrant uppförande med Profetens(S) söner. Han var vänlig mot Imam Alis(A) […]

Imamen(A) som domare

Under Mutawakkils styre kom en kvinna fram och påstod att hon var Zaynab(A), dotter till Fatimah Zahra(A). Mutawakkil sa: ”Det har gått många år sedan Zaynab(A) levde och du är ganska ung.” Hon svarade: ”Ja, men Profeten(S) drog sin hand över mitt huvud och bad för mig att förevigt förbli ung. Så, efter var fyrtionde […]

Imamen(A) i Mutawakkils församling

Mutawakkil, som var en egenkär och egoistisk Abassitisk kalif, var mycket orolig över uppmärksamheten Imam Hadi(A) fick, han ville hela tiden förinta Imamen(A). En dag blev Mutawakkil informerad om att Imamen(A) ville göra ett uppror, att Imamen(A) samlade pengar och vapen. Mutawakkil befallde sina tjänstemän att attackera och bryta sig in i Imamens(A) hus under […]

Korta uttalande av Imamen(A)

1. Den som tillbringar sitt liv genom att söka skydd hos Gud, kommer all världens obehag att bli enkelt för honom. 2. Den som likgiltigt begår synder och kastar bort blygsamhetens slöjor, gör Gud honom våldsam, desperat och avskyvärd. 3. Den som inte rådfrågar andra om sina problem kommer att skadas. 4. Välden är en […]

Heliga Koranen utantill, och behärskade dess kunskap, sedan barndomen.

Imam Hadi(A) övertog Imamat rollen vid en tidig ålder. Vid den åldern, 7-8 år, blev han personen som muslimerna hänvisade till. Folket sökte råd hos honom för vägledning och för att lösa problemen de hade. Ahl al-Baits(A) (Profetens(S) hushåll) fiender blev missnöjda och förargade över situationen och anslöt sig till den tidens Kalif, som var […]

Imam Hadi(A)

Namn: Ali Titlar: An-Naqi, Al -Hadi. Kuniyya: Abul Hasan Far: Imam Mohammad At-Taqi(A) Mor: Sayida Sumana Födelse: fredagen den 15 dhuhidjah år 212 e. H. i Surba ( en förstad till Madina) Martyrskap: den 3 radjab år 254 e. H. i Samarra 42 år gammal, förgiftad av Mu’taz Begravd: i sitt hus i Samarra. Imam […]