Author Archives: admin

Kriget inleds

Det dröjde inte länge förrän Mu’awiyah, genom svepskälet av att skapa Islamisk enighet, samlade ihop en enorm armé och mobiliserade den i syfte att kämpa mot Imamen(A) i Irak. När dessa nyheter nådde Imam Hassan(A), kallade han folket till moskén. Han besteg predikarstolen och sade följande, efter prisandet av Gud och fredshälsningarna till Profeten(S): ”Mu’awiyah […]

Imam Hassans(A) bedrövelse

När nyheterna, om att stamledarna anslutit sig till Mu’awiyah, nådde Imam Hassan(A), blev han mycket tagen och chockerad, och sade följande: ”Sade jag inte vid upprepade tillfällen att ni inte hade någon trofasthet och trovärdighet, och ert uppförande gentemot mig är ett knep och en slughet?” Han beslutade sig därefter att samla en armé på […]

Imam Hassans(A) politik

Folket med all glädje och vilja förenade sig med Imam Hassan(A). Denna dag var samma dag som hans fars martyrskap, dvs. den tjugoförsta av månaden Ramadan år 40:e av Hijjra. Folk från Kufa, Irak, Hijjaz och Yemen strömmade för att med sin egen vilja förena sig med Imamen(A), förutom Mu’awiyah som endast ville vara emot […]

Misslyckad bedrägeri

Ahl al-Baits(A) fiender har alltid letat efter ett fel, misstag eller vanskötsel i deras uppträdande eller uttalanden så att de kan missbruka det för att ruinera Ahl al-Baits(A) position bland folket. För att uppnå detta mål så gjorde de mer än sitt bästa och flera ansträngningar då de tog varje tillfälle i akt för att […]

Karbalas Grundare

Imam Hosseins(A) revolution i Karbala är det främsta uttrycket för den ultimata kampen och motståndet mot förtryck och vägran att infinna och vika sig inför förtryckare, som någonsin förts i mänsklighetens historia. I och med att kulmen och den absoluta höjdpunkten av denna långa kamp blommade ut och förevigades i Ashura vars varje ögonblick var […]

Hans(A) Imamat

I Imam Hassans(A) personlighet fanns det hög kvalitet, ädel karaktär, den Islamiska förmågan, element, och grundläggning. Enligt hans förmåga och benägenhet, var han bland mänsklighetens unika sinnen och ett av de idealen av mänsklighetens fullkomlighet, och bland de stora muslimska förebilderna. Imam Hassan(A) nådde toppen med hans meriter, resultat, uppriktighet för sin åsikt, hänfördhet, för […]

Innan löftet om trohetsed

Vi kommer nu att diskutera en fråga. Vi vet inte exakt till vilken grad denna fråga påverkades av tidigare faktorer. Ändå är det tillräckligt för oss att presentera några av de sociala förhållandena som muslimerna blev varse om efter Profetens(S) bortgång. Profeten(S) hade ett stort inflytande på jaget, en stark förmåga att bilda ett samhälle, […]

Under Imam Ali(A) livstid

Vid tidig ålder, började rollen som barnbarnet till den heliga Profeten(S) att framhävas. Det var innan han officiellt sett utsågs till rollen för Imamat (islamiskt ledarskap) av sin fader. Hans definitiva roll tog en klar form från ögonblicket då det muslimska Ummah (folket) gav deras trohetsed till Imam Ali(A) som den nya Khalifen (efterträdaren). Den […]